zaterdag, februari 04, 2012

104 bomen gekapt Hildebrandstraat Goeverneurlaan – deel 2

(klik op titel)

104 bomen gekapt

Update 05.02.2012 Er bleek een drukfout te staan in de Posthoorn het gaat om 104 bomen ipv. 400 bomen.

In de Posthoorn van 01.02.2012 stond vermeldt de inmiddels afgegeven beschikking nav de aanvraag van een Omgevings(kap)vergunning voor de kap van 104 bomen ivm vervanging riolering en de asfaltering van de fietspaden aldaar.

Locatie is Goeverneurlaan 1-724 Hildebrandstraat 1-141 stadsdeel Laak Spoorwijk-Laakcentraal.

De vraag is of deze bomen worden teruggeplaatst dan wel worden vervangen?

De bezwaartermijn bedraagt 6 weken

U kunt de stukken inzien doordeweeks 08.00-16.30 uur.

Locatie:

Stadsdeelkantoor Laak
Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag
T. 14070
08.00-16.30 uur