vrijdag, januari 06, 2012

De nieuwe gymzaal aan de Max Havelaarstraat is klaar

Wanneer zal de gymzaal officieel in gebruik worden genomen ?

De nieuwe gymzaal voor basisschool De Spoorzoeker aan de Busken Huëtstraat komt in de plaats van de gesloopte gymzaal aan de Max Havelaarstraat. Op dit moment maakt de school nog gebruik van een vervangende gymzaal.

Voor dit terrein aan de Beetsstraat/Max Havelaarstraat, waar vroeger ook het buurtcentrum De Fram heeft gestaan, waren eerst plannen om een woon-zorgcomplex te realiseren. Dit plan bleek achteraf (financieel) niet haalbaar.

Zodra de laatste bestaande woning door de gemeente verworven is, zullen alle oude woningen op deze "grijze plek" worden gesloopt. Daarna gaat de bouw van de nieuwe woningen van start.

De nieuwbouwwoningen worden vermoedelijk in de 1ste helft van 2014 opgeleverd. De bewoners zijn onlangs, tijdens een door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst, uitvoerig over de plannen geïnformeerd.
klik op titel voor meer informatie.