woensdag, december 07, 2011

Plannen van de gemeente en het Stadsdeel Laak

Klik op titel (kijk vanaf 15:18)

Bewoners uit Spoorwijk laten van zich horen

Meer vrijwilligers in de wijk. Een groeiende jonge bevolking. Allemaal dingen die voor ons van belang zijn. De bewonersorganisatie heeft ook haar stem in de gemeenteraad laten horen.

Hierboven (klik titel) kunt u de inspraakreactie van B.O.S. van 30 november 2011 meelezen. U kunt hierboven ook de reactie van Wethouder Kool bekijken.

Inspraak stadsdeelplan Laak – Bewonersorganisatie Spoorwijk – 30-11-2011

Marjan Wesselingh – vice voorzitter Bewonersorganisatie Spoorwijk

Geachte voorzitter, aanwezigen, raadsleden, en speciaal ook dhr Kool (en Prins)

Allereerst dank voor de gelegenheid. Wij lezen in de laatste paragraaf Spoorwijk: “Aandachtspunt bewonersorganisatie - zorgen dat de buurt meer spreekt.” Het is nog geen Sinterklaas, maar bij deze wordt uw wens vervuld!

Complimenten voor een plan waar ook input van bewoners is meegenomen. Goed te zien dat uw gedachten van wat bewoners moeten gaan bijdragen op papier staan. We hebben goede contacten met het stadsdeel en willen dat ook vooral voortzetten. Maar wij missen in dit plan vooral datgene wat de gemeente voor bewoners gaat betekenen om de ambities te verwezenlijken. Een paar aandachtspunten.

1. participatie en vrijwilligers. Hoe denkt u die te stimuleren? Wij krijgen steeds minder ondersteuning daarbij, en we hebben al te weinig handjes en mondjes om ze te werven! We zijn een zwakkere wijk, met minder vrijwilligers die steeds meer op hun dak krijgen.
2. meespreken en verkeersveiligheid. We worden nog steeds veel te weinig betrokken. De Gouverneurlaan en het Hildebrandplein lijken op de schop te gaan, maar bewoners weten van niks. We hebben het Hildebrandplein al 5 keer zien verslechteren, al 5 keer gevraagd betrokken te worden, en u weet blijkbaar nog altijd beter hoe het wel zou moeten? Gaan wij nog betrokken worden?
3. veiligheid. U zet in op handhaving, maar hoe gaan we nu juist voorkomen: zorgen dat de (toenemende) jonge bevolking van Spoorwijk betere dingen te doen heeft? Dit vergt veel inzet, terwijl er juist volop op bezuinigd wordt. De keet moet juist weg, omdat de ene stadsdienst de kosten aan de andere stadsdienst overlaat! We willen graag juist meer ondersteuning daar, en zeker ook sport en coaching.
4. ontwikkeling van talent. Bieb norm is <1.5 km. Nu komt hij op >1.5 km van uw grens van de Jonathanstraat. Overigens zijn al uw getallen nog altijd fout: we hebben 2800 huishoudens en niet de 1650 die u in de cijfers berekent.
5. Leefbaarheid: dank voor uw lof, wij doen dit nu als vrijwilligers. Hof van Heden en hobbytuintjes draaien nu tof. Dus graag willen we nu door naar de volgende aandachtsgebieden van het Ledeganckplein en het JOPplein. Wat gaat u daar tot 2015 doen?

Als u ons helpt bovenstaande onderwerpen echt aan te pakken, hopen wij ook vooruitgang te boeken. Wat gaan de stadsdiensten; ook DSO en DSB (alletwee) voor ons doen?