dinsdag, november 22, 2011

Nieuwsbrief nr. 22 - Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Klik op titel voor volledige nieuwsbrief


Pers/nieuwsbrief nr. 22 Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !

Bewoners in de Rudolf van Brammenstraat 1 t/m 22 en de Vosmaerstraat 1 t/m 27 te Spoorwijk werden ziek van de ventilatie.

Spoorwijk Den Haag: 18.11.2011

Onderwerp: De uitspraak van de Huurcommissie is binnen.

Via de Media heeft u al het een en ander kunnen vernemen. De uitspraak van 14.11.2011 van de Huurcommissie stelt de bewoners alsnog in het gelijk. De uitspraak geeft aan dat het resultaat een tijdelijke huurverlaging is ingaande per 01.09.2010.

Deze tijdelijke huurverlaging van 40 % geldt totdat door Vestia aantoonbaar is gemaakt dat de huizen weer 100 % in orde zijn. Kortom, is de NULMETING reeds onderweg ???

De bewoners hebben geen inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak van de Huurcommissie dd. 14.11.2011. Wel hebben zij de volgende reactie verzonden naar de Huurcommissie.

Vestia heeft op 12 oktober 2011 op locatie officieel de herstelwerkzaamheden als zijnde afgerond “opgeleverd”. Helaas bleken er toch nog wat “losse eindjes” te zijn. Namelijk de warmtepomp werkt nog steeds niet goed. Ook is het nog steeds te warm in de woningen bij een hoge buitentemperatuur.

In de ochtend voor het bezoek van Vestia zijn er door de firma van der Heyden nog wat reparaties gedaan ivm een lekkage in het electrische gedeelte van de warmtepomp. Ook werd er een tussenstuk geplaatst waardoor de watercapaciteit nog maar6 literwarm water was in plaats van10 literper minuut.

Ook werden er wederom nog wat aanpassingen gedaan aan de instelling van de warmtepomp. Deze zijn de dag erna alweer ongedaan gemaakt omdat het toen onmogelijk was om te douchen. Er was namelijk geen druk meer op de mengkraan en het water was koud.

Vandaar dat de bewoners tijdens dit bezoek op 12.10.2011 Vestia hebben verzocht om een Nulmeting waaruit zou blijken wat nu de feitelijke status is van het aangepakte woonmilieu. Hierbij verwijzend naar de oorspronkelijke situatie zoals geconstateerd in de uitspraak van de Huurcommissie. Helaas hebben de bewoners hierop nog geen reactie mogen vernemen van Vestia.

Deze Nulmeting zal namelijk wel eens bepalend kunnen zijn voor het vaststellen van de einddatum van de tijdelijke huurverlaging per 01.09.2010 zoals vastgelegd in de uitspraak van de Huurcommissie. Aantoonbaar volledig herstel van de problematiek ook in relatie met de warmtepomp van ENECO maakt daar ook deel van uit.

Tevens willen wij verwijzen naar de onlangs afgesloten Prestatieafspraken 2010 – 2015 tussen de gemeente Den Haag en de Haagse woningcorporaties. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid te wachten niet alleen bij Vestia maar dus ook bij het Haagse college van b&w.

Aandachtpunten:
- Nulpunttoetsing oplevering aanpak woningen,
- Temperatuur/luchtvochtigheidsmeting (advies GGD),
- Klapramen, Zonwering (advies GGD),
- Warmtepompaanpak o.a lekken, koelkleppen,
- Schadeclaim,
etc.

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie neem contact op met;

Bewonersgroep ‘Effe Puffe ? Liever niet !Contact: C.M van Dun
Tel.: 06-41984880
E-contact: marcdeklein@hotmail.com
Weblog: http://effepuffe.wordpress.com/