dinsdag, november 22, 2011

400 bomen gekapt Hildebrandstraat Goeverneurlaan

(klik op titel)

400 bomen gekapt

In de Posthoorn van 16.11.2011 stond vermeldt de aanvraag van een Omgevings(kap)vergunning voor 400 bomen ivm vervanging riolering en de asfaltering van de fietspaden aldaar.

Locatie is Goeverneurlaan 1-724 Hildebrandstraat 1-141 stadsdeel Laak Spoorwijk-Laakcentraal.
De vraag is of deze bomen worden teruggeplaatst danwel worden vervangen?

De inzagetermijn loopt tot 01.12.2011

U kunt de stukken inzien doordeweeks 08.00-16.30 uur.

Locatie:

Stadsdeelkantoor Laak
Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag
T. 14070
08.00-16.30 uur