dinsdag, oktober 04, 2011

De grijze plek Beetsstraat/Max Havelaarstraat

klik ook op titel


De bouw van de gymzaal is begonnen.

Allereerst wordt de fundering aangebracht middels het slaan van heipalen.

Herstructurering Spoorwijk bijna afgerond

06 oktober 2011 In de Beetsstraat/Max Havelaarstraat in Spoorwijk komen 9 nieuwbouwkoopwoningen en een nieuwe gymzaal. Ook wordt na oplevering de bestrating vernieuwd en wordt de groenstrook van de Max Havelaarstraat doorgetrokken tot aan de Beetsstraat. Het college van burgemeester en wethouders stemde onlangs in met deze plannen. Door de nieuwbouw wordt de herstructurering in Spoorwijk, die in 2000 gestart is, afgerond.

De Beetsstraat ligt midden in de vernieuwde wijk Spoorwijk. Het grootste gedeelte van de straat is al door de woningcorporatie Vestia vernieuwd. Vestia zal ook gevraagd worden het laatste deel voor haar rekening te nemen. Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) is blij met de plannen.”Met de komst van de nieuwbouw wordt het hele gebied een mooie eenheid en komt het Stedenbouwkundig plan Spoorwijk uit 2000 goed tot zijn recht”. Door het plan ontstaat er meer openbare ruimte en groen in dit deel van de wijk. In totaal wordt ca. 2700m² openbare ruimte heringericht.

De bestaande oude woningen zijn van slechte kwaliteit en worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 9 eengezinskoopwoningen in het middensegment € 185.000,- tot € 272.000,-. De nieuwe gymzaal voor basisschool De Spoorzoeker aan de Busken Huëtstraat komt in de plaats van de gesloopte gymzaal aan de Max Havelaarstraat. Op dit moment maakt de school nog gebruik van een vervangende gymzaal.

Voor dit terrein, waar vroeger ook het buurtcentrum De Fram heeft gestaan, waren eerst plannen om een woon-zorgcomplex te realiseren. Dit plan bleek achteraf (financieel) niet haalbaar.

Planning
De gymzaal wordt naar verwachting opgeleverd in de 2e helft van van 2011. Zodra de laatste bestaande woning door de gemeente verworven is, zullen alle oude woningen worden gesloopt, waarna de bouw van de nieuwe woningen van start gaat.

De nieuwbouwwoningen worden vermoedelijk in de 1ste helft van 2014 opgeleverd. De bewoners zijn onlangs tijdens een door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst uitvoerig over de plannen geïnformeerd.