zaterdag, september 03, 2011

Reünie (oud) bewoners van Spoorwijk 29.10.2011

Reünie voor alle (oud) bewoners van Spoorwijk!

UITNODIGING

Reünie 29 oktober 2011

Beste (oud) inwoner van Spoorwijk,

Op zaterdag 29 oktober 2011 wordt er een REÜNIE gehouden in de ontmoetingsruimte
van “De Wissel”.
Adres; Betsy Perkstraat 14.

Vroeger stond hier de Sint - Jeroen kerk.


Iedere Spoorwijker die nu in Spoorwijk woont of in Spoorwijk heeft gewoond, is van harte welkom!

Misschien kunt u ons helpen meer oud-Spoorwijkers op te sporen?
Of heeft u foto’s of andere zaken die betrekking hebben op Spoorwijk 100 jaar?
Meld dit dan bij de bewoners organisatie (070 396 0000 toestel 114) of per email; bos@spoorwijk.org

Herkent u zichzelf in deze klassenfoto uit 1943? En wilt u er meer over vertellen? Belt u dan met de bewonersorganisatie, zie het telefoonnummer hierboven.


Wij hopen op uw medewerking.
Iedereen die aangemeld is ontvangt in de maand oktober een uitnodiging met alle gegevens.
Laten wij deze reünie tot een succes worden ter ere van 100 JAAR SPOORWIJK !

Ria Groot, secretaris van BOS