zondag, augustus 21, 2011

Vooraankondiging Wijkschouw en Leesbaarheidsoverleg 6 september 2011

Beste mensen,


Bij dezen kondigen wij alvast aan dat de Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg Spoorwijk plaats gaat vinden op:

Dinsdag 6 september a.s.

Aanvang Wijkschouw 18.30 uur (verzamelplaats onder het afdakje buiten naast de Wissel), waarna we een wandeling gaan maken door de wijk en verbeterpunten zullen noteren.

Aanvang Leefbaarheidoverleg 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Wissel.

De agenda en andere stukken ontvangt u binnen twee weken.


Voor de professionals een dringend verzoek Indien u verhinderd bent, gaarne te zorgen voor een vervanger/vervangster uit uw organisatie of instantie!

Met vriendelijke groet,

Namens de BOS,

Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00


Astrid Maagdenberg,
Administratief Ondersteuner St. Boog.