maandag, juni 20, 2011

Woensdag 22 juni 2011 speel- en ontmoetingsplek 'de Vlindertuin' officiele opening

klik op titel


Op woensdag 22 juni 2011 wordt in Spoorwijk de speel- en ontmoetingsplek 'de Vlindertuin' officieel geopend.

Spoorwijk is de afgelopen jaren compleet van gedaante verwisseld: na sloop volgde nieuwbouw. Het resultaat is een mooie wijk maar ook eentje waar in een gedeelte van de wijk de oriëntatie zoek was, de bewoners mistte een herkenbare plek.


Vlindertuin
De Bewonersorganisatie Spoorwijk onder leiding van Marijke Pawiro namen het initiatief om hier iets aan te doen. Samen met Stichting Boog is er een werkgroep opgezet, bestaande uit buurtbewoners, kunstenaar Hasan Sahin en architect Berit Piepgras, om de wensen in kaart te brengen.

Uit diverse workshops met kinderen, jongeren en volwassenen ontstond het concept van de Vlindertuin: een speel- en ontmoetingsplek voor bewoners. Uiteindelijk werden de ideeën omgezet naar een ontwerp met driedimensionale vlinders.

Het idee er achter is dat een rups zich ontpopt tot een kleurrijke vlinder, net zoals Spoorwijk van gedaante is verwisseld en deze tuin plek biedt om verschillende culturen te ontmoeten.

De Vlindertuin is financieel mogelijk gemaakt door fonds Bouwen Aan Leefbaarheid van de gemeente Den Haag en Vestia.Opening
De officiële opening van deze Vlindertuin is op woensdag 22 juni om 16.00 uur, in de Beetstraat bij het Hof van Heden.

Programma
13.00 - 16.00 uur Diverse activiteiten voor jong en oud
16.00 - 16.30 uur Prijsuitreiking en opening Vlindertuin door Wethouder Van Engelshoven.

U bent van van harte welkom.