dinsdag, mei 24, 2011

jongerencentrum De Keet aan de Schimmelweg definitief dicht !!

klik op titel


Helaas het besluit in de gemeenteraad is gevallen !!!!!

Ook de Keet moet haar deur sluiten !!!!!


Een derde Haagse buurthuizen definitief dicht
DEN HAAG 20.05.2011 RTVWEST - Een derde van de Haagse buurthuizen, 22 in totaal, moeten binnenkort definitief dicht.

Voor een volle publieke tribune stemden donderdagavond collegepartijen PvdA, VVD, D66en CDA voor de bezuiniging van 10 miljoen euro op de welzijnsorganisaties.

De oppositiepartijen waren tegen omdat zij vinden dat de besparing vooral de armsten in de stad treft. Ook vrezen zij dat de leefbaarheid in de wijken achteruitgaat.

Wethouder Klein garandeerde wel dat er geen buurthuis dicht gaat, voor er een alternatieve locatie is gevonden voor de activiteiten. Zo kan het werk dat gedaan werd in de wijkcentra die moeten sluiten, blijven bestaan.

Overzicht
Buurthuizen die worden gesloten, waarbij activiteiten worden behouden en verplaatst
(Bron: denhaag.nl)

1. De Drie/Anker, Witte de Withstraat 119
2. De Tuimelaar, Suze Robertsonstraat 83-89
3. De Loods, Beijerstraat 105
4. Vader- en Moedercentrum Zuidwest, Berensteinlaan 625
5. De Horst, Amethisthorst 9j
6. Buurtcentrum de Nieuwe School, Van Heutzstraat 12
7. Laakhage, Peilstraat 67
8. De Keet, Schimmelweg 200
9. Wijkcentrum Lipa, Linnaeustraat 4-6
10. 't Praethuis, Stieltjesstraat 702a
11. De Naald, Vissershavenstraat 83
12. De Harstenhoek, Harstenhoekstraat 29-b

Panden die worden gesloten met kantoorfunctie en beperkte buurtfunctie

1. Tandem, Engeringstraat 46
2. Vermeerstraat, Vermeerstraat 56
3. Buurthuis Hobbema, Hobbemastraat 32

Centra die gesloten worden en waarvan de activiteiten naar Brede Buurtschool gaan

1. De Boskant, Uilenbomen 71
2. Wijkcentrum Vrederust, Melis Stokelaan 2496 w
3. Wijkcentrum Morgenstond, Fluitenbergstraat 6
4. ’t Lindenkwadrant, Tweede Braamstraat 9
5. ’t Buuthuis I, Gaslaan 175
6. De Lijsterbes, Lijsterbesstraat 61
7. De Steeg, Kepplerstraat 301/303