zondag, mei 01, 2011

4 Mei Dodenherdenking in Spoorwijk - De Vrijheid ligt niet op straat

De Vrijheid ligt niet op straat.

Overal in Nederland staat men stil bij de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog.

Op de vooravond van Bevrijdingsdag zal ook in in Spoorwijk worden stil gestaan bij het herdenkingsmonument op het Ledeganckplein.Dodenherdenking

Woensdag 4 mei 2011

19.00 uur in de Oase, van Meursstraat 1

19.55 uur Ledeganckplein bij het gedenkteken

THEMA: De vrijheid ligt niet op straat
Woensdag 4 mei 2011

18.45 uur Oase open

19.00 uur Herdenking in De Oase van Meursstraat 1

Georganiseerd door:
Multiculturele Werkgroep Spoorwijk

19.59 uur Last Post aansluitend 2 minuten stilte
Kranslegging, namens de stad Den Haag
Wilhelmus op het Ledeganckplein

Welkom
Dhr. J. Baronner namens de Multiculturele werkgroep Spoorwijk

Vanuit de Hindoe Gemeenschap Sewa Dhaam levert Mw. K. Chotkan een bijdrage

De Railsingers zingen:

Jub'lend rond Heem'len troon,
Zingen Engelen wonder schoon
Zij verkondigen Gods macht
Die ons herder is dag en nacht

Refrein:
Wij die zijn, menschen klein
Knielen voor Uw aanschijn neder
Telkens weer, smeekend Heer,
Om bescherming goed en teeder
Gij, die voor gevaren
Ons slechts kan bewaren
Breng toch Heer vragen wij;
Ons de vreede weer

Gij, die tot ons menschen zei,
Hebt ge droevenis, komt tot mij
Bidden U, dat Gij ons spaart
Toont toch medelij met deez'aard.

Vanuit het Vadercentrum Adam houdt dhr. B. Sahin een overweging

De Railsingers zingen:

LAND VAN HOOP EN GLORIE

Land van hoop en glorie
Vrijheids bakermat,
Waar elke victorie
Welvaart in zich had.
Rijker altijd rijker
Werd uw macht ontplooit.
God die maakte u heden
Machtiger dan ooit
God die maakte u heden
Machtiger dan ooit.

Land of hope and glory
Mother of the free,
How shall we extol thee?
Who are born of thee?
Wider still and wider
Shall thy bounds be set
God who made thee mighty
Make thee mightier yet.
God who made thee mighty
Make thee mightier yet.

Vanuit de bewonersorganisatie BOS levert dhr. M. Keus een bijdrage.

Vanuit de Laakkapel levert Dhr. R. van Essen een bijdrage.

Afsluiting:
Op weg naar buiten krijgt u een bloem uitgereikt

Buiten:
De trompetist Mw. A. Meijsberg blaast “ The Last Post”

Vanaf 20.00 uur: 2 minuten stilte

We zingen het Nederlands Volkslied

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dinaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Kranslegging door gemeenteraadslid Mw. D. de Winter

Bloemengroet door de aanwezigen.

Na afloop is er in de Oase koffie en thee voor iedereen.