donderdag, maart 03, 2011

Aanpak grijze plek Beetsstraat/Max Havelaarstraat

klik op titel

Beetsstraat krijgt nieuwbouwwoningen en gymzaal

Regio TV Info Thuis 27.02.2011 - In de Beetsstraat/Max Havelaarstraat in Spoorwijk komen negen nieuwbouwkoopwoningen en een nieuwe gymzaal. Ook wordt na oplevering de bestrating vernieuwd en wordt de groenstrook van de Max Havelaarstraat doorgetrokken tot aan de Beetsstraat. Het college van burgemeester en wethouders stemde onlangs in met deze plannen. Door de nieuwbouw wordt de herstructurering in Spoorwijk, die in 2000 gestart is, afgerond.


De Beetsstraat ligt midden in de vernieuwde wijk Spoorwijk. Het grootste gedeelte van de straat is al door de woningcorporatie Vestia vernieuwd. Vestia zal ook gevraagd worden het laatste deel voor haar rekening te nemen. Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) is blij met de plannen.”Met de komst van de nieuwbouw wordt het hele gebied een mooie eenheid en komt het Stedenbouwkundig plan Spoorwijk uit 2000 goed tot zijn recht”. Door het plan ontstaat er meer openbare ruimte en groen in dit deel van de wijk. In totaal wordt ca. 2700m² openbare ruimte heringericht.

De bestaande oude woningen zijn van slechte kwaliteit en worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 9 eengezinskoopwoningen in het middensegment (185.000,- tot 272.000,- euro). De nieuwe gymzaal voor basisschool De Spoorzoeker aan de Busken Huëtstraat komt in de plaats van de gesloopte gymzaal aan de Max Havelaarstraat. Op dit moment maakt de school nog gebruik van een vervangende gymzaal. Voor dit terrein, waar vroeger ook het buurtcentrum De Fram heeft gestaan, waren eerst plannen om een woon-zorgcomplex te realiseren. Dit plan bleek achteraf (financieel) niet haalbaar.

Werkzaamheden.
De appartementen die er nu staan kunnen pas worden gesloopt zodra deze eigendom zijn van de gemeente. Op dit moment wordt met de laatste eigenaren gesproken. De gemeente streeft ernaar om in het voorjaar van 2011 met de sloop van de appartementen te beginnen. Het buurthuis “De Fram’ en de gymzaal zijn al gesloopt.


In de 1e helft van 2011 kan met de bouw van de gymzaal begonnen worden.

Planning werkzaamheden:
• 1e helft 2011 - start bouw gymzaal
• 2e helft 2011 - oplevering gymzaal
• 1e helft 2012 - sloop appartementen
• 2e helft 2012 - start bouw van de woningen
• 1e helft 2014 - oplevering eerste woning
• 1e helft 2014 - herinrichting openbare ruimte.

Groen in de Wijk
De rij platanen aan de Beetsstraat en de 2 bomen in de Max Havelaarstraat zullen zoveel mogelijk behouden blijven. De bomen die verspreid over de locatie staan moeten wijken voor de nieuwbouwwoningen.