dinsdag, augustus 17, 2010

Gezondheidsproblemen nieuwbouw woningen Spoorwijk fase 1 en fase 2

(klik op titel)


Noodkreet.

Aan de bewoners van Spoorwijk,

Het gaat om de nieuwe huizen uit fase 1 en fase 2.

Het wonen in deze huizen is erg risicovol en ongezond. Dit komt door het ventilatie-systeem welke in de woningen zijn aangebracht.

De bewoners van deze huizen hebben last van longonstekingen, en astmatische klachten, oogklachten, enz, enz.

Vestia is hier van op de hoogte maar laat de bewoners gewoon in de kou staan en doen hier werkelijk niets aan.

Deze ventilaties zijn in fase 3a en 3b niet meer gebruikt. Zou dat komen omdat het toch niet zo een goed systeem is ?? Want wat in fase 1 en 2 zit, als het zo geweldig was geweest, zou anders ook wel in fase 3a en 3b geplaatst zijn.


Op internet kunt u alles nakijken over dit systeem.

En zijn klachten !!


Een benauwde bewoner uit fase 1: Als vestia ons niet wil helpen wie dan wel !!!