donderdag, augustus 12, 2010

Aanleg verbinding hemelwaterriool Schimmelweg/Broeksloot

(klik op titel)


Gemeente Den Haag

DSB -Stadsdeel Laak

Postbus 12651

2500 DP Den Haag

Kenmerk: SB2010

Datum: 28 juli 2010


Onderwerp: maken verbinding hemelwater hoek Beetsstraat en schimmelweg met de broeksloot.Aan de bewoners en/of gebruikers van de panden aan:

- Schimmelweg,

- Lidewijdestraat,

- Beetsstraat (gedeelte tussen Schimmelweg en Busken Huetstraat)Geachte mevrouw, mijnheer,

De gemeente Den Haag werkt aan een schoon, veilig en leefbaar Den Haag, ook bij u in de buurt. Daarom wordt op 16 augustus 2010 begonnen met de aanleg van een verbinding tussen het hemelwaterriool in de Schimmelweg met de Broeksloot. In deze verbinding wordt een overstortvoorziening aangebracht waardoor overtollig water in het hemelwaterriool kan worden afgevoerd naar de Broeksloot.

Werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen de kruising Beetsstraat en Schimmelweg nrs. 455/457.Deze bestaan uit het aanbrengen van een gecombineerd riool glasvezel/beton tussen de put op de hoek van de Schimmelweg/Beetsstraat en de Broeksloot. De totale werkzaamheden zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.

Bereikbaarheid.

Tijdens de werkzaamheden is de Schimmelweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Beetstraat en de Lidewijdestraat. Ik verzoek u vriendelijk om gedurende de werkzaamheden uw auto tijdelijk elders te parkeren.

Overlast en veiligheid.

Uiteraard doet de gemeente al het mogelijke om hinder tijdens de werkzaamheden voor u te beperken, maar enige overlast is helaas niet te vermijden. Ik vraag hiervoor uw begrip. Ook de veiligheid, van zowel de omwonende als de mensen die aan het werk zijn, wordt zo goed mogelijk bewaakt. Ondanks dat blijft het werkterrein gevaarlijk voor kinderen. Het is verstandig hen hiervoor te waarschuwen.

Huisvuil.

Ik verzoek u vriendelijk om gedurende de werkzaamheden uw huisvuil aan te bieden aan de hoofdrijbaan op de aangegeven plaatsen ter hoogte van de Lidewijdestraat en Beetsstraat. Dit kan betekenen dat u wat verder zult moeten lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die wat minder goed ter been zijn kan dit problemen opleveren. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om uw buurvrouw of buurman te helpen wanneer u weet dat zij moeite hebben met de grotere loopafstand ?

Informatie.

Mocht u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van het werk, de heer P.Ham, bereikbaar op nummer 0174-213837.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. M. Prins MBA

Stadsdeeldirecteur Laak


Inlichtingen bij R.M. van Houwelingen

Tel. : 0174-213837

Fax. : 0174-245972

Email : ruud.vanhouwelingen@denhaag.nl


Bezoekadres:

Website: www.denhaag.nl