maandag, mei 10, 2010

Theatergroep Surye in Theater Pierrot 21 mei

Beste mensen,

De Hindoestaanse Vereniging Laakkwartier-Noord in samenwerking met Theatergroep Surye presenteren:

Artikel 1 van de grondwet.Allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Mensen roepen al gauw ‘Dat is discriminatie!’ De vraag blijft dan toch ‘is het discriminatie óf is het een vooroordeel?’
Allochtonen en minderheden voelen zich al snel ‘gediscrimineerd’. Autochtonen hebben hetzelfde gevoel.

Komt u kijken naar de sketch over verschillende soorten discriminatie of vooroordeel.

Discriminatie: het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen
Vooroordeel:
is een mening over iemand of een groep mensen die niet op feiten is gebaseerd.

Datum: 21 mei 2010
Tijdstip: 18.45 - 21.30 uur
Locatie: Theater Pierrot Ferrandweg 4T Den Haag
Reserveren: 070-3994679