vrijdag, mei 07, 2010

Organisaties en Bewoners vanuit Moerwijk en Spoorwijk laten weer van zich horen

(klik op titel)
De onderhandelaars voor het nieuwe Haagse college riepen bewoners, bedrijven en instellingen op om via de mail of de post suggesties te doen.

De ex-leden van de Klankbordgroep Knoop Moerwijk liet van zich horen Suggesties coalitieakkoord Knoop Moerwijk.

Bedoeling is dat er suggesties,tips danwel aandachtpunten worden doorgegeven waar het college de komende 4 jaar wat harder aan wil trekken.

Denk hierbij aan Leefbaarheid, Groenvoorzieningen, Parkeren, Veiligheid, Ouderenzorg, Jongerenaccomodatie, Cultuur/Kunst in de Wijk etc.

Denk ook aan de plannen die reeds klaar liggen voor het nieuwe college. Zoals in ons geval het Masterplan Knoop Moerwijk.

Hiervoor is speciaal het mailadres nieuwcollege@denhaag.nl opengesteld. Haast u wel, want het college-akkoord zou begin mei klaar moeten liggen.