maandag, mei 24, 2010

Inspraak in de Haagse wijken

(Klik op de titel).

Het was lang wachten na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart dit jaar.


De PvdA, VVD, D66 en CDA in Den Haag hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over kandidaat-wethouders.

Inmiddels is de Coalitie rond en zijn er kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van B&W. Ook is er een Coalitie-akkoord opgesteld als handboek voor de komende 4 jaar. (Klik op de titel).’

De Inspraak en de Samenspraak in Den Haag is de laatste jaren vele bewoners een doorn in het oog.

Hoe zal het nieuwe college het tij keren bij de Haagse Inspraak !!!!!


Citaat coalitieakkoord (pag. 6) :
Wie het weet mag het zeggen!!!!