vrijdag, februari 19, 2010

Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg dinsdag 9 Maart

Wijkschouw dinsdag 9 Maart

Enkele keren per jaar vindt de Wijkschouw Spoorwijk plaats. We vertrekken om 18:30 vanaf de Wissel. Het doel is om gezamenlijk verbeterpunten te constateren in Spoorwijk en voor de volgende wijkschouw gerealiseerd te hebben. We lopen door de wijk samen met een aantal instanties, die dan direct actie kunnen ondernemen om lastige plekjes aan te pakken.

Natuurlijk hoeft U niet op een wijkschouw te wachten als U verbeterpuntjes ziet in de wijk. Als U losse stoeptegel, grof vuil, defecte verlichting en dergelijke ziet kunt U ook direct het Verbeterpunt van de Gemeente Den Haag bellen op telefoonnummer 14070.

Bij de vorige Leefbaarheidsvergadering van 24 November hebben we weer gezien dat het ook effect heeft. Heel veel afvalbakken zijn verplaatst en er zijn nieuwe fietsklemmen gekomen. Daarvoor dank aan de gemeente!

Actiepunten van 24 November waren:
1. Container van NUON voor onderhoudswerk Alb.Thijmstr voor oudjaar weg
2. Ondergrondse afvalcontainers moeten nog ingegraven worden Beetsstraat
3. Beschadigde auto van Meursstraat verwijderen
4. Nieuwe afvalcontainers voor plastic belemmeren uitzicht kruispunt Alb.Thijm/Hasebroek
5. Afvalbakje bij bankje Sinjeur Semeijnsweg
6. Nieuw zebrapad van Meursstraat
7. Waarschuwingslicht tram Hildebrandplein werkt niet
8. Voorrang kruising Alb.Thijm/Hasebroek onduidelijk
9. Te hard rijden op Hasebroek en van Zeggelen
10. Verkorte fietsdoorsteek bij het station
11. Heel veel stoepverlagingen voor rollators
12. Ruiten Hildebrandstraat stuk
13. Straatlantaarn no.27 Hasebroekstr stuk

Heeft uzelf ook verbeterpunten?

Bel 14070 !

Leefbaarheidsoverleg
Aansluitend op de wijkschouw is 9 maart het Leefbaarheidsoverleg in “De Wissel”.