vrijdag, februari 19, 2010

Irmgard Winter sinds 1 januari namens Stichting Boog werkzaam in Spoorwijk.


Beste bewoner, mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Irmgard Winter en ben sinds 1 januari 2010 namens Stichting Boog werkzaam in de wijk Spoorwijk. Dit betekent dat ik buurtopbouwwerk doe in de wijk.

Buurtopbouwwerk richt zich op het actief betrekken van bewoners bij hun leefomgeving, om samen de wijk prettig leefbaar te maken. Ik ben druk bezig de wijk en de bewoners te leren kennen en dat lukt gelukkig al aardig. Ik werk graag veel samen met andere organisaties in uw wijk, zoals de bewonersorganisatie Spoorwijk (BOS), de woningcorporaties maar ook met de wijkagent.

3 Actiepunten van een buurtopbouwwerker in Spoorwijk:
persoonlijk contact:
Aanbellen om u als bewoner in de wijk te verwelkomen en/of om kennis te maken. Ik
vraag dan wat u vindt van uw woning/woonomgeving.
kennismaken:
Organiseren van een kennismakingsbijeenkomst om verder te praten. Een leuke manier om je buurtgenoten eens te ontmoeten ☺
Buurtgroep:
We nodigen bewoners uit om een buurtgroep te vormen. Om dingen op te pakken na een goede voorbereiding: een paar keer bijeenkomen. Zo raken burgers betrokken.
Als bewoner van Spoorwijk kent u uw wijk natuurlijk als beste! Misschien heeft u een goed idee voor uw wijk of straat waar ik u bij kan helpen! Bijv. in contact komen met uw buren, een activiteit organiseren, een gezellig feest met buurtbewoners. Kortom alle ideeën zijn van harte welkom!

U mag altijd contact met mij opnemen!
TOT SNEL ziens in Spoorwijk!
contact: Email winir@boog.nl | Tel 070-312 12
46 | Mobiel 06-19 04 46