zaterdag, januari 16, 2010

‘Pimp up your House’ Kneppelhoutstraat

(klik op titel)

LEERLINGEN BRENGEN THEORIE IN PRAKTIJK IN HUURWONING VESTIA
Om schooluitval onder jongeren te verkleinen, geeft woningcorporatie Vestia ze een kans om hun kennis in de praktijk te brengen. Donderdag 14 januari presenteerden trotse bouwleerlingen hun eerste gerenoveerde Pimp your House-woning aan de Kneppelhoutstraat in Spoorwijk.


Uitval onderwijs
Er zijn nog steeds te veel leerlingen die voortijdig school verlaten. Daardoor hebben zij onvoldoende bagage om zich zelfstandig te kunnen redden en een bestaan op te bouwen. Na het basisonderwijs gaan veel jongeren naar het vmbo. Vervolgens proberen zij op het mbo hun startkwalificatie voor een baan te halen. Een groot aantal van hen heeft daar moeite mee. Zij passen niet geheel in het bestaande onderwijssysteem of hebben om andere redenen moeite om hun schoolloopbaan met succes af te maken.

Samenwerking Vestia en ROC Mondriaan
Vestia en ROC Mondriaan zijn een samenwerkingsverband aangegaan om deze uitval terug te dringen. Door de theorie in de praktijk te brengen, krijgen de jongeren het gevoel deel te nemen aan de samenleving. In het project “Pimp your House” wordt door leerlingen van de richting bouw een renovatieplan voor de woning opgesteld. Onder begeleiding wordt het plan tot uitvoer gebracht.

Oplevering Pimp your House-woning
Begin oktober presenteerden twee vierdejaars leerlingen het renovatieplan voor de woning. De klussen werden opgepakt door een team van tweedejaars leerlingen. Donderdag 14 januari was het zover: de oplevering van de eerste woning in dit project. De trotse leerlingen lieten tijdens het opleverfeest zien wat zij hebben bereikt. Zij plaatsten onder andere een nieuwe badkamer, nieuwe kozijnen en een nieuwe keuken. En het resultaat mag er zijn! “Het leuke is, is dat wij op school veel leren over nieuwbouw. Het is juist daarom een hele uitdaging om met een bestaande woning aan de gang te gaan”, aldus leerling Ayoub El Ayyadi.

Thuis in de wijk
Vestia zet zich in voor de toekomst van haar wijken, ook door jongeren te betrekken bij het werk van een woningcorporatie. In het project Pimp your House kunnen leerlingen in de praktijk oefenen met hun vak. Vestia wil hiermee de kans vergroten dat meer leerlingen gemotiveerd zijn om hun diploma te halen.