zondag, december 13, 2009

Masterplan Knoop Moerwijk bijna klaar

(klik op titel)

Ter voorbereiding op de Raadsvergadering, waar uiteindelijk het concept Masterplan Knoop Moerwijk zal worden vastgesteld, was er een aantal Raadsleden vanuit de commissie SRO op bezoek.Uiteraard waren de vertegenwoordigers van de verschillende bewonersorganisaties en belanghebbende bewoners (o.a. ex-leden Klankbordgroep Knoop Moerwijk) vanuit Moerwijk, Laakhaven en Spoorwijk ook van de partij.

De CU/SGP, de HSP, SP en de PVDA waren zeer benieuwd hoe het gebied rondom station Moerwijk er nu echt bij ligt. De verschillende leden van de commissie SRO hadden al een paar keer vergaderd over de papieren plannen. Nav van de recente SRO-vergadering op 3 december 2009(verslag klik titel boven), werd afgesproken een “Oog en een Oor” op de zaak te werpen. Raadsleden zijn volgens het Dualisme immers de Ogen en Oren van de stemmer! Ook zouden de verschillende reacties van de bewoners meer licht scheppen in de duisterheid. Er zijn namelijk nog wel wat vragen.


Vanuit de Samenspraak is de volgende ‘halte’ de Inspraak. Deze begint dan ook tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2009.

Contact Inspraak
Tel. 070.3533131 – Email. griffie@denhaag.nl of van de onderstaande telefoonnummers.
Tel. 070.3532892 – Email. g.j.c.hercules@denhaag.nl
Tel. 070.3533616 – Email. n.breunis@denhaag.nl