vrijdag, november 13, 2009

Van de groenstrook in de Hildebrandstraat en Kunst in de Wijk

(klik op titel)

Hoewel bij veel van de bezoekers een goede indruk achterbleef over het ontwerp van de invulling van de Groenstrook, bleken helaas een aantal bewoners een andere mening te zijn toegedaan.

De reacties van de bewoners op het op 3 november getoonde plan waren over het algemeen zeer positief. Echter een aantal bewoners van de oudbouw nabij de hoek Hildebrandstraat/Schimmelweg gaf nogal luidruchtig aan niet erg gelukkig te zijn met het speeltoestel voor de wat oudere kinderen (10-15j) in de hoek naast de Volkstuintje in de landgoederenzone van Rijswijk. “Een hangplek voor jongeren zou dit gaan worden”, aldus de bewoners.

Ook bleek een aantal bewoners uit de nieuwbouw van de Hildebrandstraat tegenover het hondenuitloopveld niet erg gelukkig te zijn met die voorziening. De voorzieningen zijn dus bedoeld voor geheel Spoorwijk en niet slechts alleen voor de bewoners van de Hildebrandstraat e.o. En ook zijn de straten en groenstroken geen persoonlijk eigendom van de bewoners.


De gemeente beraadt zich nog hoe om te gaan met de oppositie van de groep bewoners van de oudbouw en de reacties van de bewoners rond het hondenveldje. Welke inspraakreacties wel en welke niet gehonoreerd worden, zal de gemeente binnenkort laten weten. Het uiteindelijke plan zal op een geschikte plaats ter inzage worden aangeboden. Alle voorbereidingen zijn er op gericht om nog dit jaar met de uitvoering te starten. Over de start uitvoering zal nog nader bericht worden.

Heel jammer, echter men vreest dat het NIMBY-effect tegenwoordig niet alleen opspeelt bij de vestiging van een opvang voor verslaafden, maar ook bij het organiseren van speelplekken voor de kinderen in de wijk en honden uitlaatplekken.

Toen er om suggesties werd gevraagd, dacht een van de bewoners aan een handige folder met uitleg, foto's en schetsjes waarmee de plannen meer inzichtelijk zouden kunnen worden gemaakt. Deze folder zou dan huis-aan-huis verspreidt kunnen worden. Wanneer dan duidelijk is wanneer de uitvoering voor de deur staat, zou er vervolgens wederom een informatieavond kunnen worden gehouden.

Daar het dus de afsluiting betreft van de 3e en laatste sloop/vernieuwingsfase in Spoorwijk zou er een bijzonder element kunnen worden toegevoegd aan de oplevering ervan. Zoals u uiteraard weet besteden de gemeenten en dus ook Den Haag de laatste jaren meer aandacht aan Kunst in de Openbare Ruimte. Dit ter verhoging van de Leefbaarheid in de wijk.

In Spoorwijk loopt al zeer lange tijd het idee om een Kunstwerk te lanceren. Zelfs wethouder Marnix Norder (klik op titel boven)is een keer langs geweest om hier kennis van te nemen. Hij stond hier zeer positief tegenover. Helaas staat het idee door omstandigheden al weer een tijdje in het vriesvak. Het zou nu dan een mooie gelegenheid zijn om het idee van het Kunstwerk alsnog te realiseren in de Groenstrook. De bewonersorganisatie BOS was hier indertijd zeer nauw bij betrokken en kunnen de nodige aanvullende informatie verschaffen (Ramazan Odek).