zaterdag, november 28, 2009

Masterplan Knoop Moerwijk nadert voltooiing

(Klik op de titel voor concept-Masterplan )
Inmiddels is het concept-Masterplan Knoop Moerwijk door het Haagse college vastgesteld.

Data;

SRO 26.11.09 13.30 uur


Het Masterplan Knooppunt Moerwijk stond voor woensdag 9 december om 09.00 uur op de agenda van de commissie SRO. Deze is echter verplaatst naar 3 december om 19.30 uur.

Hierbij heb je inspreekrecht, dit wil zeggen dat je voor de behandeling van het betreffende stuk 5 minuten lang ‘je zegje mag doen.’

Locatie is Raadszaal Spui 70, Den Haag.

Je kan de vergadering bijwonen op de publieke tribune en volgen via internet www.denhaag.nl/gemeenteraad

Via de commissie SRO zal het plan uiteindelijk worden beoordeeld in de Gemeenteraad. Zij uiteindelijk zullen het plan vaststellen (of juist niet).

Wij houden u op de hoogte.