zaterdag, november 21, 2009

Masterplan Knoop Moerwijk - De ontknoping

(klik op titel)

College stemt in met Masterplan Knoop Moerwijk

vrijdag, 20 november 2009Moerwijk wordt levendig centrum van wonen, werken en reizen

Vandaag stemde het College van Burgemeester en Wethouders in met het Masterplan Knoop Moerwijk. Het gebied rond het station Moerwijk, Knoop Moerwijk genoemd, wordt een gunstige uitvalsbasis om in te wonen en te werken.
Meer woningen en voorzieningen worden rond het station en aan het Laakkanaal gebouwd. Het drukke auto- en fietsverkeer wordt ontward en openbaar vervoer krijgt de ruimte. Station Moerwijk wordt een halte voor de nieuwe, snelle verbinding over het spoor met de rest van de Randstad, de 'Stedenbaan'. Realisatie van de plannen is mede afhankelijk van externe financiering.
Het masterplan Knoop Moerwijk neemt een bijzondere plaats in onder de Haagse masterplannen. Het accent van het plan ligt op het stedelijk bouwen rond een vervoersknooppunt. "Dat is per definitie duurzaam", concludeert Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen). "Daarvoor moeten we het drukke verkeersknooppunt, dat het nu is, ontwarren. Het plan voorziet daarin maar het gaat veel geld kosten. Den Haag kan dit niet alleen betalen maar dit masterplan biedt uitstekende argumenten aan marktpartijen en overheden om hun medewerking en steun aan deze toekomstvisie te verlenen." Het masterplan Knoop Moerwijk wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan biedt de basis om financiële partners te zoeken.

Knoop Moerwijk als duurzame link
De omgeving van het huidige station Moerwijk bestaat nu uit een voormalig bedrijventerrein aan het Laakkanaal, een woonwijk en drukke verkeersaders. De hoge spoordijk doorsnijdt de woonwijken en het groen. Het college wil aan deze versnippering een eind maken door het gebied een eigen gezicht te geven en goed te laten aansluiten op de geplande nieuwbouw in Laakhavens. Het masterplan voorziet in de aanpak van beide kruispunten aan weerszijden van het spoorviaduct en een verbreding van het spoorviaduct zelf. Hierdoor passeert het autoverkeer soepeler, krijgt de fiets meer ruimte en komt het veenriviertje de Laak beter tot zijn recht. De openbare ruimte in het gebied gaat het station met de omringende wijken verbinden. Zo voorziet het masterplan in een brug over het Laakkanaal voor fietsers en voetgangers, openbare kades als verbinding naar Laakhavens, maar ook in pleinen met winkels en terrassen die aansluiten op het station.

Wonen en werken, aan het water
Met een goede verbinding van de stad en regio, wordt Knoop Moerwijk een gunstige uitvalsbasis om in te wonen en te werken. Het masterplan blikt vooruit op de komst van zo'n 800 woningen. Het grootste deel bestaat uit appartementen rond het station. Ook is er ruimte voor laagbouw. Het gaat dan om woonvormen op en rond het water, zoals drijvende woningen of woningen met terras/boot aan het water. Er ontstaat een nieuw woonmilieu voor bewonersgroepen voor wie nabijheid van het centrum en bereikbaarheid belangrijk is, zoals jongeren, freelancers en forenzen, maar ook ouderen. Passende voorzieningen zijn direct op loopafstand of aan het nieuwe station. Er is zo'n 35.000 m² gereserveerd voor voorzieningen, waarvan ca. 7.000 m2 voor kleinschalige bedrijfs- en praktijkruimte en kleinschalige horeca.

Wéreldstad aan Zee
De ideeën voor Knoop Moerwijk zijn een uitwerking van de Structuurvisie 2020, Wéreldstad aan Zee. Hierin zijn de lijnen uitgezet voor een goed bereikbare, sociaal en economisch sterke stad aan zee, met een internationaal profiel in een sterke regio. Knoop Moerwijk, een van de negen structuurvisie plannen, draagt bij aan deze ambities door een stedelijk, compact bouwen te combineren met het nieuwe regionale vervoersconcept Stedenbaan. Hierdoor komt de regio beter binnen handbereik en kan het openbaar vervoer een serieus alternatief vormen voor de auto. Met de nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen en het verbinden van belangrijke plekken in de stad, wordt verder bijgedragen aan de ambities van de structuurvisie.