zaterdag, november 28, 2009

Laatste stukje Beetsstraat knapt op door nieuwbouw

(Klik voor planning en procedures op de titel)


Het laatste stuk van de Beetsstraat wordt opgeknapt. Het gaat om het gedeelte tussen de Max Havelaarstraat en de Multatulistraat. Met de aanpak van dit stuk van de Beetsstraat is de herstructurering van Spoorwijk, die sinds 2001 aan de gang is, compleet.

Het gebied ligt midden in het vernieuwde Spoorwijk en grenst aan alle kanten aan nieuwbouw. Nu staan er nog een oud buurthuis, een gymzaal en woningen. Om alle plannen uit te kunnen voeren, moet er eerst gesloopt worden. De sloop gebeurt in fasen en is gestart in september 2008. Het hele nieuwbouwproject moet in 2012 klaar zijn.

Nieuwbouw voor jong en oud
Vestia Den Haag Zuid-Oost zet een nieuw gebouw neer in dit gebied. Hierin komen vier woongroepen waarin 24 ouderen begeleid kunnen wonen.
Basisschool de Spoorzoeker krijgt een nieuwe gymzaal. Die komt in hetzelfde gebouw als de zorgwoningen. Er komen ook een aantal nieuwe appartementen en eengezinswoningen en extra parkeerplaatsen op straat.Meer groen in de straat
De groenstroken en dubbele rijbaan van de Max Havelaarstraat worden verlengd tot de Beetsstraat.Overleg met de buurt
De plannen voor de Beetsstraat zijn vooraf besproken met de buurt. Een aantal voorstellen van buurtbewoners is in de plannen verwerkt. De omgeving blijft op de hoogte van het project via bewonersbrieven.

Planning bouwwerkzaamheden (omgeving Beetsstraat 200).
September 2008: Sloop buurthuis 'De Fram'
Eind 2008: Gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld 6 november 2008
Februari 2009: Start onteigening appartementen
Najaar 2009: Aanvraag bouwvergunning en Start sloop oude gymzaal
Medio 2010: Start bouw gymzaal
Eind 2010: Appartementen in bezit, start sloop appartementen
Begin 2011: Start bouw woon- zorgcomplex en de overige woningen
Begin 2012: Start inrichting openbare ruimte

Meer informatie


Gemeente Den Haag
Stadsdeel Laak
Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag


Telefoon: 14 070
Telefoon vanuit het buitenland: +31 70 353 77 00
Fax: (070) 353 77 30