zaterdag, oktober 10, 2009

vergadering Multiculturele Werkgroep 26 oktober 2009

Beste leden en belangstellenden,


U wordt uitgenodigd voor de vergadering Multiculturele Werkgroep. (MCW)Datum: maandag 26 oktober 2009

Plaats: OASE

Adres: Van Meursstraat nr. 1a

Tijdstip: 18.30 – 20.00 uur.
Let op: normaal begint de vergadering om 19.30 uur maar op 26 oktober begint het om 18.30 uur.

AGENDAPUNTEN:

1. Opening en mededeling

2. Afspraken vorige vergadering

3. Geloven in de buurt

4. Kleurrijkfestival

6. Evaluatie 4 mei

7. Iftar Maaltijd - met debat (4 sept.)

8. Overige feesten/activiteiten

a. Divali
b. St. Maarten
c. Offerfeest
d. Kerstmis
e. Burendag (26 sept.)


9. Sluiting
Met vriendelijke groet,

Mevr. J. Sitoris Admin. ondersteuner


Namens dhr. Leendert Verzijden

Voorzitter Multiculturele Werkgroep