donderdag, augustus 13, 2009

Vergadering Multiculturele Werkgroep (MCW) 24.08.09

Vergadering Multiculturele Werkgroep (MCW)

Beste leden en belangstellenden,

U wordt van harte uitgenodigd voor de MCW-vergadering

Datum: maandag 24 augustus 2009
Plaats: De OASE
Adres: Van Meursstraat 1a
Tijdstip: 19.30 – 21.00 uur
AGENDAPUNTEN:

1. Opening en mededeling

2. Afspraken vorige vergadering

3. Geloven in de buurt

4. Kleurrijkfestival

6. Evaluatie 4 mei

7. Iftar Maaltijd; (4 september 2009)
a. Iftarmaaltijd organiseren voor de buurt met een debat
b. Taken verdelen
c. Kaartjes regelen

8. Overige feesten:
a. Divali
b. St. Maarten
c. Offerfeest
d. Kerstmis

9. Sluiting


Met vriendelijke groet,
Namens Leendert Verzijden, vz. MCW