woensdag, juli 29, 2009

Aanvalsplan Bomen in Spoorwijk

klik op de titel (tekeningen zijn ca. 2 tot 4 MB groot).
Nota Haagse bomen, ‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
De gemeenteraad heeft onlangs de nota “Haagse Bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit” vastgesteld. Deze nota is de leidraad voor het Haagse boombeleid in de komende tien jaar. In de nota geeft de gemeente haar visie op de betekenis, de waarde en het beheer van de bomen in de stad. Uitgangspunt is dat Den Haag een groene stad is en een groene stad zal blijven. Daarbij ligt de nadruk op meer ruimte voor een boom, meer verschillende soorten bomen en meer bomen planten in groenarme wijken.

Den Haag Natuurlijk Groen 2009
Om het belang van het groen voor mens en stad te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen. Den Haag Natuurlijk Groen 2009. De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, om van te genieten en om te verzorgen. Kortom, samen het groen beleven! Daarom vinden er dit jaar tal van activiteiten plaats om mensen te laten zien hoe leuk en belangrijk groen is voor de mens en de stad.

Tekeningen plantlokaties
Per stadsdeel is een tekening gemaakt van de bomen die binnen dit project geplant gaan worden; hieronder te bekijken in pdf-formaat. Naast deze al bekende plantplaatsen wordt ook nog een aantal plaatsen onderzocht op de mogelijkheid tot aanplant. Bij die locaties is nog onderzoek nodig vanwege kabels en leidingen, bodemonderzoeken en het bepalen van de boomsoort.


In Spoorwijk zijn er dus meer bomen verdwenen dan dat er voor terugkomen. Hoe zit dat nu met de Herplant van al die gekapte bomen de afgelopen jaren ??????


De Initiatiefgroep Groen in de Wijk begint zich nu toch wel zorgen te maken.


Klik op titel bovenaan (tekeningen zijn ca. 2 tot 4 MB groot).