zondag, juni 07, 2009

Het einde van de overlast ?

Ook in Spoorwijk gingen de afgelopen jaren de straten nogal eens open. Dan weer rioolleidingen, dan weer een persleiding, dan weer parkeervakken, dan weer nieuwe putten, dan weer nieuwe bestrating etc. etc.

Na de nieuwbouw Spoorwijk fase 3 is het, met uitzondering van wat grijze plekken, waarschijnlijk afgelopen met de opgebroken straten. In ieder geval wil de gemeente hier paal en park aan stellen.

Gelukkig maar.Straat eens in 3 jaar op de schop

DEN HAAG - Het lijkt in sommige straten eerder regel dan uitzondering dat de weg is opengebroken. Dan weer een riolering vervangen, dan weer nieuwe bestrating. Als het aan het Haagse stadsbestuur ligt, is dat in de toekomst voorbij.

Het college van b en w heeft besloten dat een straat of stoep in de stad maar eens in de drie jaar opengebroken mag worden. Het is dus niet meer toegestaan om in een korte periode een straat meerdere keren open te breken. Hierdoor is het voor alle partijen noodzakelijk om werkzaamheden onderling af te stemmen en waar mogelijk tegelijkertijd uit te voeren.

De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met de nutsbedrijven, verantwoordelijk voor kabels en leidingen. Door meer orde in de ondergrond aan te brengen, moet het duidelijker worden waar welke kabels en leidingen liggen. Graafwerkzaamheden moeten sneller verlopen.

De procedure bij kleinere wegopbrekingen wordt versoepeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om reparatiewerkzaamheden van een huisaansluiting in de stoep en het plaatsen van bouwmaterialen op straat. Indien na drie dagen niemand bezwaar heeft gemaakt, wordt automatisch toestemming gegeven voor de werkzaamheden.

Bron AD 06.06.09 (klik op titel)