vrijdag, april 17, 2009

Multiculturele Werkgroep (MCW) - vergadering 20 april 2009

Beste dames en heren,U wordt van harte uitgenodigd voor de volgende Multiculturele Werkgroep (MCW) - vergadering.Datum: maandag 20 april 2009

Tijd: 19.30 – 20.30 uur

Plaats: OASE, van Meursstraat 1a, Spoorwijk
Agenda,

1. Opening en mededeling
2. Project 4 mei: (hoe kunnen wij bij kinderen aandacht krijgen)
a. project met scholen en welzijnswerk
b. Bibliotheek, OASE
c. lesbrief over oorlog
d. adoptiemonument door de scholen
e. feest op 30 april en 5 mei (voor jong en oud)
3. Kleurrijkfestival (zaterdag 4 juli 2009 van 14.00 – 19.00 uur)
4. Iftar maaltijd
5. Nieuwjaarsreceptie
7. Overige feesten:
a. Divali
b. Sint Maarten
c. Offerfeest
d. Kerstmis
8. Nieuwe leden van de Werkgroep (oproepen via………)
9. Wat verder ter tafel komt (W.v.t.t.k.)
10. Sluiting


Met vriendelijke groet,


Mevr. Jeanine Sitoris

Admin. Ondersteuner

Bewonersorganisatie SpoorwijkNamens Leendert Verzijden

Voorzitter Multiculturele Werkgroep