woensdag, februari 04, 2009

Scholen actief voor schoner Den Haag

Drie scholen in stadsdeel Laak zijn het nieuwe jaar goed begonnen: de leerlingen zijn hard aan de slag gegaan met het onderwerp afval en zetten zich in voor een schone stad. Dit onderwijsproject wordt ondersteund vanuit het actieprogramma Den Haag Schoon.


Wethouder bezoekt scholen
Wethouder Rabin Baldewsingh bezoekt op 5 februari twee van de deelnemende scholen. Hij moedigt de kinderen van de Spoorzoeker aan bij het ‘Ren je Rot-spel’ en neemt de gemaakte affiches van basisschool Jeroen in ontvangst. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.


Wereldoriëntatie
Ieder jaar werken de openbare basisscholen met thema's die te maken hebben met wereldoriëntatie. Op die manier proberen ze de buitenwereld dichterbij de kinderen te brengen en hen van alles te leren en te ervaren. Dit jaar viel de keus van de basisscholen in Laak op het thema afval en energie.

Leskisten
De kinderen zijn aan de slag gegaan met de speciale leskisten van Dienst Stadsbeheer (www.denhaag.nl/jaarprogramma). De leskisten bevatten informatie over het maken van nieuw papier uit oud papier, over de gevolgen van etensresten op straat en over kakkerlakken en ander ongedierte. Voor de jongste kinderen van de Spoorzoeker was er een poppenkastvoorstelling over een vuilnisman in Den Haag en voor de oudere groepen een ‘lezing’ over de praktijk door een van de medewerkers van de veegploeg. Alle groepen hebben de buurt rondom de school schoon geveegd.Veegactie
Ook de kinderen van de twee basisscholen Jeroen en de Regenboog hebben de afgelopen tijd diverse lessen over afval en Den Haag Schoon gevolgd en een veegactie gehouden.