zondag, februari 15, 2009

Bomenstand Groendorp Spoorwijk versus nota Haagsche Bomen

(klik ook op de titel)


Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat verdwenen er reeds 29 bomen. Er kwamen er maar 7 voor terug. Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vonden een aantal bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Hoe zit het in de nabije toekomst met de benaming Spoorwijk het Groendorp ????? Is Spoorwijk nu ineens geen Parel meer ???

Boomstomp


Nieuwe straatnaam


Onlangs waren er dus vragen in de wijk over de huidige groensituatie in ons Groene Dorp. Inmiddels is duidelijker wat nu de achtergrond daarvan is.


Reactie 9 februari 2009 van wethouder R. Baldewsingh;

In uw mail van 2 november 2008 geeft u aan dat er in Spoorwijk minder bomen teruggeplant worden. U spreekt uw zorg daarover uit en benoemt een aantal mogelijke oplossingen.

Spoorwijk heeft door de herstructurering een grootschalige verandering ondergaan. Een substantieel deel van de wijk is gesloopt en er wordt een nieuwe wijk gerealiseerd met meer kwaliteit van wonen en openbare ruimte. De boomstructuur is aangepast aan de nieuwbouw.

Het uitgangspunt van de Beetsstraat, als onderdeel van Nieuw Spoorwijk, is altijd een complete herinrichting geweest dus ook het deel tussen de Busken Huetstraat en de Schimmelweg. Bij de oudbouw, het gedeelte waar u woont, zijn 7 bomen teruggeplant. Bij de nieuwbouw, tussen de Vosmaerstraat en de Alberdingk Thijmstraat, zijn 16 bomen nieuwe bomen geplant. Een zelfde lijn van nieuwe bomen wordt geplant tussen de Vosmaerstraat en de Busken Huetstraat. De nieuwe bomen zijn groter in omvang dan de bomen die er in het verleden hebben gestaan. De Beetsstraat zal zich ontwikkelen tot een echte bomenlaan.

Hof van Heden.

Voor Nieuw Spoorwijk is het niet zo dat er een groen arme wijk is ontstaan. Noch in het aantal bomen noch in kwaliteit van het groen als totaal. Met de aanleg van het Hof van Heden zijn bijvoorbeeld 288 Berken geplant. Op termijn wordt daar een deel van deze bomen weggehaald om de overige bomen ruimte te geven om verder te kunnen groeien.

Daar waar nog sprake is van de oude Berlagewijk kunnen we op basis van de nota ‘Haagsche Bomen’ een inhaalslag maken. In straten waarvan bekend is dat er de komende 5 jaar geen ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden, worden in 2009 de eerste bomen geplant. In 2010 wordt het herplanten afgerond.

Uw suggestie om bomen in bakken te planten, zoals toegepast in de Parkstraat, is een mogelijkheid op plaatsen waar het vanwege de ondergrondse infrastructuur niet mogelijk is bomen te plaatsen. Er moet dan wel voldoende bovengrondse ruimte zijn om deze bakken te plaatsen. Een nadeel is van bomen in bakken is echter dat deze een beperkte levensduur hebben en hoge investering- en onderhoudskosten met zich meebrengen.

Al enige jaren bestaat de mogelijkheid om voor groenarme straten een verzoek in te dienen. Hiervoor is het project ‘Miljoen voor Omnigroen’ in het leven geroepen. Voor informatie over dit project met de criteria en het aanvraagformulier verwijs ik u naar de website van de gemeente Den Haag.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Rabin Baldewsingh
Wethouder