vrijdag, januari 23, 2009

Wijkschouw en Leefbaarheidvergadering van 27 januari

Beste mensen,

Hierbij wordt u herinnert aan de Wijkschouw en Leefbaarheidvergadering van 27 januari as.

Let op: de wijkschouw en de vergadering worden deze keer aan elkaar gekoppeld.


Datum: dinsdag 27 januari 2009

Plaats: De Wissel, Betsy Perkstraat 14, Spoorwijk

Tijd: 18.30 Wijkschouw
19.30 Vergadering Leefbaarheid
20.30 Sluiting

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Agenda Leefbaarheidvergadering van 27 januari


1. Opening en mededelingen
2. Verslag van 11 juni 2008
3. Actielijst
4. Inbreng bewoners / Buurtcommissies
5. Inbreng MooiLaak
6. Inbreng Corporaties
7. Inbreng Politie
8. Rondvraag
9. Vaststellen nieuwe vergaderdatum
10. Sluiting