woensdag, september 17, 2008

Werkzaamheden bestrating Beetsstraat gedeelte Schimmelweg Busken Huet - deel 2


Civiel- en Cultuurtechnisch Ingenieursbureau
Van der Waal & Partners
Postbus 373
2670 AK Naaldwijk
Telefoon: 0174-627791
Telefax: 0174-622231
Website: www.Vanderwaal-partners.nl


Uw kenmerk : --
Ons kenmerk : br07tk5224uv
Naaldwijk : 16 september 2008

Betreft: Bestratingwerkzaamheden Beetsstraat tussen Busken Huetstraat en Schimmelweg.Geachte heer, mevrouw,


Namens onze opdrachtgever, Ceres-projecten, delen wij u het volgende mede.


Vanaf morgen (woensdag 17 sept. 08) wordt het aanbrengen van de definitieve bestrating in de Beetsstraat verplaatst naar de kruising Lidewijdestraat tot aan Beetsstraat huisnummer 256/319. Zie schets. Dit houdt in dat vanaf 7.00 uur ’s morgens alle bestrating wordt opengebroken en afgevoerd. Deze openbreking duurt 2 ½ week.

Van het voorste gedeelte (bij de Schimmelweg) wordt de nieuwe bestrating aangebracht. Deze werkzaamheden duren ca. 1 ½ week. Zie schets.


Hierdoor wordt het gedeelte Beetsstraat tussen Schimmelweg en huisnummers 256/319 incl. kruising Lidewijdestraat afgesloten voor verkeer.

Het eenrichtingsverkeer in de Lidewijdestraat zal worden opgeheven. De kruising Schimmelweg/Beetsstraat blijft vrij doorrijdbaar voor alle verkeer.

Op het moment dat de werkzaamheden verplaatsen richting Busken Huetstraat zult u hierover middels een bewonersbrief ingelicht worden.

Wij verzoeken u dringend uw auto te parkeren buiten het werkgebied.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor overlast kunnen zorgen en vragen daarvoor uw begrip. Uiteraard zullen wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

De politie en de hulpdiensten zijn van de voorgenomen verkeerssituaties op de hoogte gesteld.

Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u terecht bij T. Kardol o6-22955873.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groeten,

Van der Waal & Partners B.V.

T. Kardol

Het schiet al aardig op.