dinsdag, september 16, 2008

Herplant bomen Beetsstraat op dezelfde plek ???

In verband met de nieuwbouw van Spoorwijk Fase 3, is door Ceres Projecten ook reeds op 22 september 2006 een aanvraag ingediend voor het kappen van 19 bomen in hetzelfde stuk van de Beetsstraat (oneven kant).


De kapaanvraag voor deze bomen werd gepubliceerd op 28 oktober 2006 in de Posthoorn. De verlening van de vergunning was op 21 december 2006. Daar de Posthoorn nogal onregelmatig wordt bezorgd, waren een aantal bewoners niet op de hoogte.

De uiteindelijk ontbrekende bomen in de Beetsstraat zijn dus niet illegaal gekapt. In 2004 werde er 10 bomen gekapt en in 2006 19 bomen. In het totaal dus 29bomen. Met de herplant van 7 bomen betekend dit dus een verlies van 22 bomen in de Beetsstraat.

Voor het kappen van deze bomen is er een herplantplicht opgelegd. De vraag is echter of dit dan betekent dat ze op dezelfde plek terug komen.

De herplant van nieuwe bomen zou in ieder geval plaatsvinden na de realisatie van de nieuwbouw gelijktijdig met de herinrichting van de straat.