vrijdag, september 12, 2008

De verdwenen bomen in de Beetsstraat.

Er zijn toch nog wat vragen van bewoners over de nieuwe bestrating.

Al eerder werd een deel van de bestrating vernieuwd in de omgeving van de Camera Obscurastraat en de Schimmelweg. Na de oplevering hiervan zien we o.a. op de hoek thv van de Schimmelweg 469 en de Beetsstraat 284 een boomgat.


Op de tekening van de recent opgestarte bestratingswerkzaamheden in de Beetsstraat zien we dat er slechts 7 bomen worden teruggeplant. Deze bomen komen aan de oneven kant. Aan de even kant komen dus GEEN bomen terug.


Ivm de aanleg van een persleiding zouden, althans volgens de indertijd verleende kapvergunning o.a. 10 Sierkersen worden gekapt. Echter, er werden alleen al in de Beetsstraat. (Schimmelweg/Busken Huetstraat) in het totaal zeker zo’n 25 bomen gekapt.

Tijdens een bewonersbijeenkomst op 26 oktober 2004 in de Wissel, waarbij o.a. aanwezig de gemeente en het HHS Delfland, werd o.a toegezegd dat de te kappen bomen allen zouden worden teruggeplant op dezelfde plek. Dit ter instandhouding van het bomenbestand in Den Haag.

In het totaal verdwenen er 25 bomen. Met slechts de herplant van 7 bomen betekent dit dus een verlies van 18 bomen. Ook betekent dit dat er indertijd dus mogelijk 15 bomen illegaal zijn gekapt.

Er zijn dus nogal wat bewoners die daar vragen over hebben. Dit, daar Spoorwijk ooit de naam kreeg van het Groendorp. En groen uiteindelijk betekent een opleving van o.a. de leefbaarheid in de wijk.

Ook waren er vragen over de uitbreiding van het aantal parkeervakken en het plaatsen van fietsboxen.

Op woensdag 8 oktober zal er een speciale informatiebijeenkomst worden gehouden in de Wissel of bij de OASE. Daar kunnen dan alle vragen worden gesteld. In ieder geval zal tijdens deze avond de herinrichting en de herplant van bomen worden toegelicht. Er zal een uitnodiging worden rondgestuurd. Houdt uw brievenbus in de gaten.

Het begin.

1 week later.