zaterdag, augustus 09, 2008

Aanpak sportveld ’t Zandje Schimmelweg 202.

Inmiddels loopt er een prijsvraag voor de nieuwe naam van sportveld ’t Zandje achter jongerencentrum De Keet Schimmelweg 202. De gemeente is bezig met de aanpak van het terrein.


Bouwaanvragen
Gemeente Rijswijk 24.07.2008 - Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:

Lichte bouwaanvraag:

• Sportveld nabij Schimmelweg 202, 2524 XK: het plaatsen van 5 lichtmasten.
Ingediend door de gemeente Den Haag DSO dd. 17-07-2008.

bron: gemeenteberichten Regel Recht week 30