dinsdag, juli 15, 2008

Kaalgeplukt na Prinsjesdag ???

Kom op 20 september je zakken vullen bij Maximine.

Kaalgeplukt na Prinsjesdag ???

Locatie: De Oase, van Meursstraat 1 , 2524 XN Den Haag


MAXIMINE is een onafhankelijke belangenorganisatie voor en door vrouwen met een minimuminkomen. Zij streven naar een betere positie van deze vrouwen door voorlichting te geven, samen te werken met andere belangenorganisaties en contact te onderhouden met de Haagse Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Zij willen de vrouwen bewust maken van hun rechten en plichten m.b.t. hun uitkering.

MAXIMINE organiseert regelmatig themabijeenkomsten over onderwerpen die van belang zijn voor vrouwen met een minimuminkomen. Zij nodigen dan een deskundige uit, die informatie geeft en uw vragen beantwoordt.

Bij MAXIMINE kunt u ongedwongen over problemen praten, vragen worden op vertrouwelijke wijze behandeld.


Voor vragen en inlichtingen over MAXIMINE:

Marina de Bruin(voorzitter)
t. 06-289.113.16
e. MAXIMINE@hotmail.com
w. http://www.MAXIMINE.nl