zondag, juli 13, 2008

Eerste Wijkpanel Burgerschap geïnstalleerd in Spoorwijk


Op woensdag 9 juli werd in Spoorwijk het eerste Haagse wijkpanel Burgerschap geinstalleerd. Met het wijkpanel Burgerschap wil wethouder Rabin Baldewsingh bevorderen dat Hagenaars zich meer betrokken voelen bij hun eigen wijk of buurt.De officiële installatie in buurtcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat werd erg druk bezocht door mensen uit de buurt en veel mensen die nu ook al actief zijn in hun omgeving. Verder waren er mensen van bewonersorganisaties en enkele ambtenaren aanwezig, onder wie de stadsdeeldirecteuren.


Het doel van de wijkpanels Burgerschap is om burgerschap te stimuleren en daarmee de integratie in Den Haag te bevorderen: in het stadsdeel, de straat, het plein, het park, de buurt en de wijk. De stad wordt gemaakt door de mensen die erin wonen. Veel Hagenaars zetten zich nu al in voor de stad via allerlei organisaties, zoals bijvoorbeeld het verenigingsleven, jeugd- en jongerenwerk, de sport- en bewonersorganisaties. De wijkpanels vormen voor de gemeente een belangrijk platform op wijkniveau om de inzet van Hagenaars in de komende jaren verder te stimuleren, bruggen te bouwen naar elkaar toe en hun woonomgeving te koesteren.

Het is een platform om meer nieuwe Hagenaars, nieuwe initiatieven, nieuwe instellingen en ondernemers te betrekken bij burgerschap en om initiatieven in te dienen bij het Fonds Burgerschap. Zo wil wethouder Rabin Baldewsingh proberen een extra slag te maken in het integratieproces in Den Haag. Dat proces wil hij vooral aanvliegen vanuit de wijken en buurten, maar met nadruk op betrokkenheid van iedereen. Dit vanuit de gedachte dat we allen (ongeacht onze culturele afkomst) mede-eigenaars zijn van de leefomgeving.

Het wijkpanel bestaat uit Hagenaars die representatief zijn voor Spoorwijk, zoals een ondernemer, een imam of pandit, een advocaat, een jongerenwerker, een jurist, een student, een leraar en een moeder van drie kinderen. Het panel is een aanvulling op de huidige sociale netwerken die zich met burgerschap bezighouden. De panelleden komen minimaal één keer per drie maanden bijeen.

Stichting BOOG ondersteunt bij de activiteiten van het wijkpanel. De uitrol van het wijkpanel Burgerschap vindt plaats door het programmabureau Burgerschap in nauwe samenwerking met de stadsdeelorganisaties. Het panel rapporteert twee keer per jaar aan de wethouder Burgerschap. In het eerste kwartaal van 2010 moet er in ieder stadsdeel een wijkpanel zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stadsdeelkantoor Laak; Bahattin Erbas, senior projectleider Burgerschap, tel. 070-353 44 83,
e-mail: b.erbas@ocw.denhaag.nl