woensdag, juni 11, 2008

Grondwateronttrekking Camera Obscuraweg, nieuwbouw Spoorwijk fase 3.


Beschikking vergunning grondwateronttrekking.
Er ligt een beschikking (PZH-2008-434099) ter inzage mbt de vergunningverlening aan ENECO om grondwater te onttrekken tbv van koude/warmteopslag nieuwbouwfase 3. De bemalingspomp staat aan de Camera Obscuraweg.

Beroepschrift.
Tegen de af te geven vergunning staat een beroepstermijn open van 16 juni tot en met 29 juli 2008. Een beroepschrift adresseert (voorzien van PZH-2008-434099) u in tweevoud aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500EA


De stukken liggen ter inzage:
Provincie ZH. DGWM, kamer D 029, Zuid Hollandlaan 1, Den Haag, 070-4417324
contactpersoon: hr. C.C.L. van der Pijl, 070-4416986

Gemeente Den Haag, contactcentrum, Spui 70, Den Haag, 070-3530000