vrijdag, mei 23, 2008

Brandbrief bewonersorganisatie

BrandbriefAan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den HaagBetreft: Daklozenopvang in Spoorwijk

Den Haag, 18 maart 2008

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Vandaag hoorden wij via de leefbaarheidscoordinator P. Brand, dat u plannen heeft voor het huisvesten van daklozen in Spoorwijk.

Wij willen u aangeven, dat wij hier grote bezwaren tegen hebben:
1. de bewoners van Spoorwijk hebben al veel overlast van de jongerenproblematiek in de omgeving Rudolf van Brammenstraat, Beetsstraat, Jonathanstraat waar nu al drie jaar lang geprobeerd wordt een oplossing voor te zoeken door extra inzet van jongerenwerkers; op dit moment geven sommige bewoners het op en zetten ze hun nieuwbouwhuis weer te koop
2. tevens geeft de huisvesting van de bewoners bij de Compaan van tijd tot tijd spanningen
3. tot slot heeft Spoorwijk ook het landelijke nieuws gehaald van de spanningen tussen bewoners en het gezinsvervangend tehuis Humanitas
4. wij zijn van mening dat bij een verdere belasting van onze wijk het risico van zinloos geweld onaanvaardbaar hoog zal worden
5. wij weten dat ook andere organisaties (denk ondermeer aan zelforganisaties en scholen) in de wijk onze bezwaren delen

Tijdens de presentatie in september 2007 door wethouder Van Alphen in gebouw De Wissel, is reeds door de Bewoners Organisatie Spoorwijk naar voren gebracht, dat wij een locatie voor opvang van daklozen in de wijk Spoorwijk niet verantwoord achten.
Ook de leefbaarheidscoordinator, de heer P. Brand, acht het vestigen van een daklozenopvang in Spoorwijk onverantwoord.

In de verwachting, dat u wilt afzien van uw plannen,
met vriendelijke groet,
Ramazan Odek
(voorzitter Bewoners Organisatie Spoorwijk)


Een afschrift van deze brief wordt gestuurd aan de gemeenteraad van de Gemeente Den Haag

Labels: