dinsdag, april 15, 2008

Wachten op de dingen die komen gaan.Inmiddels is men in de wijk druk bezig met een handtekeningenaktie. Waarschijnlijk zijn ze reeds bij u aan de deur geweest.
Achter de ramen zien we posters van de ANTI-KRAAK B.V. Deze mensen zijn ingeschakeld om het pand tijdelijk te bewonen en om te voorkomwen dat het pand wordt gekraakt.

De media heeft inmiddels lucht gekregen van de geluiden vanuit Spoorwijk. TV-West is als eerste in de wijk geweest om te horen wat de bewoners vinden van de plannen om een verslaafdenopvang in de wijk te krijgen.

Bron tvwest:
ONRUST SPOORWIJK OVER DAKLOZENOPVANG
DEN HAAG - Bewoners van de Haagse Spoorwijk zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de mogelijke komst van een daklozenopvang naar de wijk.

Nieuwe locaties
Een oud schoolgebouw aan het Alberdingk Thijmplein is één van de ruim 50 panden die de gemeente Den Haag heeft bekeken tijdens de zoektocht naar acht nieuwe locaties voor de opvang van daklozen in de stad.

Geen besluit
Daarover is nog geen besluit genomen. Het gemeentebestuur doet dat naar verwachting pas over enkele weken. Maar veel bewoners van de Spoorwijk wijzen de mogelijkheid bij voorbaat af.
(Bron foto: DenHaagtekijk.nl)

Bewoners aan het woord:
http://denhaag.rtvwest.nl/mms_audio/2008/1504-Onrust%20Spoorwijk%20over%20daklozenopvang.mp3


Aktiemateriaal om achter het raam te hangen a.u.b.


Labels: