donderdag, december 13, 2007

Herinrichting diverse straten in Spoorwijk.

Begin 2008 wordt gestart met de herinrichting van drie straten in Spoorwijk. Het gaat hierbij om de volgende straten:
- Schimmelweg, tussen de Hildebrandtstraat en de Beetsstraat;
- Camera Obscurastraat;
- Jan Wapstraat, tussen de Van Koetsveldstraat en de Van Zeggelenlaan.


In de Schimmelweg en in de Camera Obscurastraat wordt gelijktijdig de riolering vernieuwd. Daarnaast krijgt de Schimmelweg een schoonwaterriool. Dit riool is bestemd om het regenwater wat in de openbare straat terechtkomt af te voeren in de sloot in de directe omgeving.
De totale werkzaamheden zullen, bij gewone weersomstandigheden, ongeveer drie maanden duren.
Vooruitlopend op de herinrichting hebben zowel ENECO als DZH onderhoudwerkzaamheden verricht aan hun leidingen.
Rondom de jaarwisseling ontvangen de omwonende een bewonersbrief van de gemeente met informatie over de werkzaamheden.