woensdag, december 05, 2007

En weer de Beetsstraat en de Schimmelweg open.

“Het moet niet gekker worden”, zei de buurvrouw nadat ze de brief van Ceres uit de brievenbus had gevist.

Weer gaat de straat open en weer staan er van die afgrijselijke bouwhekken. Helaas zal dit niet de laatste keer zijn, want er komt te zijner tijd ook nog die nieuwe bestrating. Na jaren van bouwhekken, steigers en bouwputten zal het hopelijk ergens in 2008/2009 weer rustig worden in de wijk.

Aan de bewoners van dit pand.

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: br04tk5193uv
Naaldwijk: 3 december 2007

Betreft: “Leggen riolering (hemelwaterafvoer)”.


Geachte heer, mevrouw,


Vanaf a.s. woensdag 5 december zullen de werkzaamheden starten ten behoeve van het leggen van het laatste gedeelte van de riolering (hemelwaterafvoer) in de Beetsstraat.
Deze werkzaamheden zijn enkele maanden geleden stopgezet doordat in het tracé van de hemelwaterafvoer enkele leidingen van nutsbedrijven bleken te liggen. Vanwege de keuze van een andere werkwijze kan nu weer verder gewerkt worden met de volgende werkwijze: een gedeelte van ca. 30 meter van de rijbaan in de Beetsstraat vanaf de kruising met de Schimmelweg zal worden opengebroken. Tegelijkertijd zal de gehele kruising worden opengebroken om de riolering aan te kunnen sluiten op een nieuw te plaatsen put.
ybroks
De wegafsluiting is aangegeven op de schets.


Het werkterrein wordt afgezet met schrikhekken. Dit t.b.v. de veiligheid van de werknemers en de bewoners.
Wij verzoeken u om uw auto(’s) buiten het werkgebied te parkeren om de rioolwerkers een vrij werkgebied te kunnen aanbieden. Wij vragen daarvoor uw medewerking.

Naar gelang de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden voor de komende Kerstdagen zijn afgerond.

Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor overlast zorgen en vragen daarvoor uw begrip. Uiteraard zullen wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Voor vragen over de uitvoeringswerkzaamheden kunt u terecht bij de heer T. Kardol 06-22955873.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Van der Waal & Partners B.V.

T Kardol