zondag, november 18, 2007

Zwerfkeien en verdwenen verkeersborden

Tijdens de Wijkschouw op 29 oktober en in het leefbaarheidsoverleg hadden we het er nog over.

Ze liggen er weer die grote Zwerfkeien.


Hoe zat het nu met dat verdwenen verkeersbord ????
Lees tevens het verslag van de wijkwandeling.
Wijkschouw Spoorwijk op 29 oktober 2007, 10.00 uur.

Aanwezig:
Peter Brand, vz. Leefbaarheidsoverleg
Latifa Kassimi, Wijkopbouwwerk BOOG
Ramazan Ödek, vz. Bewonersorg. Spoorwijk
Laurens Venderbos
Bewoners van Spoorwijk
K. Mackay DSB
Frank Cramers, politie.
Verslag. Johanna van Fessem.

1. Discussie over de rijrichting in drie straten, (Amazone, Rudolf van Brammen en Vosmaerstraat) die allemaal dezelfde kant op staan geprogrammeerd, wat heel onhandig is. Verzoek om de rijrichting van minstens een straat om te zetten. Dit is al heel lang geleden aangekaart bij de gemeente, (al járen geleden) Door o.a. wisseling van de wacht heeft dit veel vertraging opgelopen. Volgens Mckay zit dit op dit moment in het laatste stuk van de besluitvorming ook in verband met het verkeerssituatieplan. Ook M. Ravesloot DSB meldt in een email aan dhr Slingeland van 8 oktober, dat de rijrichting spoedig veranderd zal worden.

2. In de Jonathanstraat staat een 30 km bord, dat er niet hoort. Volgens bovenstaande email wordt dit weggehaald.

3. In de Rudolf van Brammenstraat, Hildebrandstraat en Beetsstraat ontbreken 30 km borden. Volgens bovenstaande email zullen deze voor 8 november geplaatst worden.

4. Voor de ingang van de Wissel is er alleen aan de overkant een verlaagde trottoirband voor rolstoelen, maar vlak voor de Wissel zelf niet.

5. Bij de ‘Troonzetels” van de Jeroenschool mist er een stoeptegel, die verderop bij een lantaarnpaal ligt. De bewoners proberen hem weer op zijn plaats te leggen, maar dat gaat net niet.

6. Voor Schaepmanstraat no. 1 ontbreekt er een boom in een plaats die daarvoor wel bestemd is.

7. Op het schoolplein bij de Oltmanstraat hebben boomwortels de straattegels omhoog geduwd. Mckay zegt, dat ze volgende week aangepakt zullen worden.
De wandeling gaat verder door de Van Koetsveldstraat, de Kneppelhoutstraat en de Stastokstraat.

8. Voor de overbouwing van de Stastokstraat staan twee ‘Hagenaartjes”die nogal verveloos zijn. Die gaan ná Oud en Nieuw hersteld worden.

9. Voor een blind muurtje in de Stastokstraat is waarschijnlijk ooit een vuurtje gestookt, De bakstenen zijn stuk gesprongen en het muurtje ziet er vies en verwaarloosd uit.

10. Rond het plantsoen op het Alb.Thijmplein staan hekken. Omdat er nu geen bordjes meer staan ‘verboden voor honden’ worden de honden over het hek getild om hun behoefte in het plantsoen te doen. Er staat wel een hondenpoep-bak. Verzoek om de bordjes terug te plaatsen.

11. Langs de gehele Alb. Thijmstraat ligt er een overvloed van hondenpoep, die dikwijls door de wandelaars moeilijk is te ontwijken. Ofschoon er ook aanwijzingen zijn, dat veel hondeneigenaars de poep opruimen (wel een vlek maar geen product), blijven er nog zoveel hondendrollen over, dat de wijkschouwers hun toevlucht moeten nemen tot ‘poepspringen’

12. Er worden zeer veel bomen vermist in de Alb. Thijmstraat en rond het Alb. Thijmplein. O.a. bomen voor no.s Alb. Thijmstraat 48, 51, 12, 14, maar ook om het plein heen. Ook worden er bomen gemist ter hoogte van de Rudolf van Brammenstraat.
13. Er worden ook bomen vermist in de Beetstraat, maar die schijnen in de planning te zitten.

14. Als je via de Alb. Thijmstraat over het fietspad naar de Wissel wil rijden (dus linksafslaan de Dr. Schaepmanstraat in, dan moet je afstappen omdat de haakse bocht veel te scherp is om in het zadel te nemen. (voor no. 9 Alb. Thijmstraat) Om normaal links af te kunnen moet je dus als fietser een overtreding begaan en over het asfalt rijden. Het is ook een gevaarlijk punt, waar de fietser 5 verkeersstromen tegelijk in de gaten moet houden.

15. De zebra-oversteekplaats over de Alb. Thijmstraat ter hoogte van de Leerwerkbank. Deze is nu heel onduidelijk. Er staan ook geen borden om de school en/of de oversteekplaats aan te kondigen. Er gaan veel kinderen naar school in de Leerwerkbank, dus een duidelijke oversteekplaats is belangrijk.

16. Op de hoek Hasebroekstraat Alberdingk Thijmstraat heeft –waarschijnlijk- bus 18 schade in het wegdek veroorzaakt. Er is asfalt en er zijn stenen uit verdwenen zodat er nu een groot gat tegen de stoeprand aanligt.

17. Er zijn stoplichten nodig op de hoek van de Multatulistraat en de A. Thijmstraat

18. Waarom zijn er destijds bij de herstructurering dubbele stoepen in de A. Thijmstraat aangelegd? Weet VESTIA dit? (Profiel is; huizen – stoep – fietspad – stoep – asfaltwegdek- stoep – fietspad- stoep – huizen)

19. Is het Staketsel op de grasrand bij de Max Havelaarstraat een kunstwerk of een sta in de weg?

20. Max Havelaar- A. Thijmstraat. Blauw houten gasmeterkast, die half uit elkaar ligt.

21. Grote vreugde om de speeltoestellen, die eindelijk in de Busken Huetstraat op de oude plek zijn herplaatst.! Het ziet er prachtig uit.

22. Om de nieuwe gymzaal is er een hoop wildgroei, maar ook veel rommel, die opgeruimd zou moeten worden. Wie is er verantwoordelijk voor? De beheerders van de gymzaal of DSB?

23. Voor Schimmelweg no 455-457 is er een perkje dat de bewoners zelf ingericht hebben. O.a. met stoeltjes. Dit perkje heeft op dit moment wel wat onderhoud nodig. (Actiepunt om op te nemen met de bewoners.)

24. Het straatnaambordje bij het ‘bruggetje over de Broeksloot’ is afgebladderd en bijna onleesbaar.

25. Er is discussie over de hoogte van de opgehangen plantenbakken. Ze hangen zo hoog om ze buiten het bereik van de jeugd te houden. Maar het lijkt zo, dat zelfs met de speciale bijgeleverde gieters, ze door die hoogte niet door de bewoners goed verzorgd kunnen worden.

26. Verkeersbord Max Havelaarstraat/Schimmelweg, staat in de verkeerde positie, zodat het niet gelezen kan worden.

27. Schimmelweg 365. Hiervoor ligt nog steeds een berg zand (sinds februari 2007)

28. De meeste voortuinen in de Dr. Schaepmanstraat (?) zien er uit als uitdragerijen, vol met wrakhout, fietsen en andere spullen. Zijn hier regels voor?

29. Naar aanleiding van een buitenstaande container van supermarkt Oranje aan de Hasebroekstraat tegenover de Wissel, is er een verzoek om de containers binnen te houden door de plaatselijke ondernemers.

30. Op diezelfde plek hangt er ook een kapotte regenpijp aan de gevel.

31. Ledeganckplein. In het speeltuintje wordt een van de schommels vermist. Nieuwe schommel graag.

32. Op het Ledeganckplein worden de volgende bomen gemist:
a. Op het geplaveide plein voor de ingang van de Wissel: 2 platanen
b. Rechts van het Ledeganckplein langs de Van Meursstraat: 2 of 3 meidoorns.
c. Rechts OP de groenstrook van het plein 2 bomen, waarvan een drie weken geleden weggehaald.
d. Links van het plein aan de Betsy Perkstraat: 4 meidoorns.
Totaal minstens 10 bomen.
Deze bomen zijn verdwenen sinds de laatste inventarisatie van BOS op 8 juli 2004.

33. Nagekomen mededeling. De verlichting is defect van de cirkel van de speeltuin aan de Sinjeur Semeynsweg hoek Schimmelweg.

Verslag 30/10/2007

Acties voor VESTIA:
* Waarom zijn er destijds bij de herstructurering dubbele stoepen in de A. Thijmstraat aangelegd? Weet VESTIA dit? (Profiel is; huizen – stoep – fietspad – stoep – asfaltwegdek- stoep – fietspad- stoep – huizen)
* Is het Staketsel op het gras bij de Max Havelaarstr. een kunstwerk of een sta in de weg?

Acties voor Groenbeheer
* Voor Schaepmanstraat no. 1 ontbreekt er een boom in een plaats die daarvoor wel bestemd is.
* Op het schoolplein bij de Oltmanstraat hebben boomwortels de straattegels omhoog geduwd. Mckay zegt, dat ze volgende week aangepakt zullen worden.
* Er worden zeer veel bomen vermist in de Alb. Thijmstraat en rond het Alb. Thijmplein. O.a. bomen voor no.s Alb. Thijmstraat 48, 51, 12, 14, maar ook om het plein heen.
* Ook worden er bomen gemist ter hoogte van de Rudolf van Brammenstraat.
* Er worden ook bomen vermist in de Beetstraat, maar die schijnen in de planning te zitten.
* Op het Ledeganckplein worden de volgende bomen gemist:
a. Op het geplaveide plein voor de ingang van de Wissel: 2 platanen
b. Rechts van het Ledeganckplein langs de Van Meursstraat: 2 of 3 meidoorns.
c. Rechts OP de groenstrook van het plein 2 bomen, waarvan een drie weken geleden weggehaald.
d. Links van het plein aan de Betsy Perkstraat: 4 meidoorns.
Totaal minstens 10 bomen. Deze bomen zijn verdwenen sinds de laatste inventarisatie van BOS op 8 juli 2004.

* Er is discussie over de hoogte van de opgehangen plantenbakken. Ze hangen zo hoog om ze buiten het bereik van de jeugd te houden. Maar het lijkt zo, dat zelfs met de speciale bijgeleverde gieters, ze door die hoogte niet door de bewoners goed verzorgd kunnen worden. De overige acties zijn voor Dienst Stadsbeheer.