woensdag, oktober 17, 2007

Samen bouwen aan de Stad.


Wil je graag iets veranderen aan je stad, buurt of wijk ??? Wil je een steentje bijdragen aan een betere leefomgeving?

Kom dan op 3 november naar de conferentie ‘Samen Bouwen Aan de Stad’ in Theater Concordia.

Want de Stad, dat Ben jij!

Via een aantal workshops zullen onderstaande thema’s nader met u worden uitgediept:
- Leefbaarheid
- Inspraak / Samenspraak
- Jongerenparticipatie
- Inkomen, werk en armoedebestrijding
- Stedelijke voorzieningen.

De workshops zullen door een aantal deskundigen worden begeleid.

Om de verdere organisatie van de conferentie en workshops voor te bereiden, alsmede de catering, dienen we tijdig te kunnen beschikken over het aantal deelnemers.

Daarom vragen wij u om reeds nu bij uw organisatie rond te vragen wie op
3 november aan deze conferentie willen deelnemen. U kunt zowel bestuursleden, maar ook werkgroep- of straatgroepsleden afvaardigen.

De conferentie duurt van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur, met vervolgens napraten onder het genot van een drankje en een hapje. Tussen de middag zal voor een eenvoudige lunch worden gezorgd.

De conferentie wordt gehouden in Theater Concordia, Hoge Zand 42,
in het centrum van Den Haag.

Wil jij het ook Anders? Doe dan mee!


Voor nadere inlichtingen en aanmelden:

De Haagse Koepel,
Witte de Withstraat 117,
2518CS Den Haag,
tel. 070-3561515
email: secr@haagsekoepel.nl