maandag, maart 26, 2007

Hard werken in de wijk

De riolering in de Beetsstraat wordt vernieuwd voordat de nieuwe woningen van fase 3 worden gebouwd.


Het Alberdingk Thijmplein begint er al aardig op te lijken. Het beeld van Albarda is inmiddels weer helemaal vrij. En waar nu komt dat kunstwerk ??
En op deze bouwplaats komt dus uiteindelijk de nieuwe R.K. basisschool Jeroen en Peuterspeelzaal Dikkie Dik..