zondag, februari 25, 2007

Het begin van het einde is nabij.

De laatste fase ......

...van de wijkvernieuwing komt eraan!!!

Eindelijk .....................

De bewoners in het gebied tussen de Vosmaerstraat, Hildebrandstraat, Busken Huetstraat en de Beetsstraat ontvingen onlangs een brief van woningcorporatie Vestia.

Fase 3 en tevens de laatste fase staat voor de deur. Na de sloopactiviteiten wordt nu dan het bouwterrein voor http://www.woneninpromenade.nl/ bouwrijp gemaakt. Dit betreft o.a. :

- het openbreken van de bestrating uit de rijweg,
- het vervangen en aanleggen van rioolbuizen, huis- en kolkaansluitingen,
- grondwerkzaamheden,

Deze werkzaamheden zullen naar verwachting rondom juni 2007 gereed zijn. Vervolgens kan dan de bouw beginnen.

Tijdens de werkzaamheden blijven de bewoonde woningen bereikbaar. Daar waar nodig zullen de woningen bereikbaar blijven via loopschotten en rijplaten. Er worden verkeersborden geplaatst om het verkeer om te kunnen leiden.

Het bouwverkeer zal via de Alberdingk Thijmstraat en de Hasebroekstraat op de bouwplaats komen. Via de Beetsstraat, Vosmaerstraat en vervolgens de Alberdingk Thijmstraat gaat het bouwverkeer de wijk uit..

Al het mogelijke zal worden gedaan om overlast te beperken en de veiligheid te bewaken.

Het wordt sterk afgeraden om de kinderen te laten spelen op het bouwterrein.

Ook het parkeren van auto’s nabij het bouwterrein wordt sterk afgeraden. Dit met oog op schade aan de voertuigen.

Zijn er bewoners met vragen of andere zaken welke verband houden met de bouwactiviteiten dan kunnen zij contact opnemen met directievoerder de Hr. Zuyderwijk tel. nr. 06.531.76.782 http://www.vestia.nl/


Elders in de wijk nabij het Alberdingk Thijmplein schiet het al aardig op.

En die school die onlangs werd gesloopt !!(basisschool Jeroen en peuterplaats Dikkie Dik)