vrijdag, augustus 25, 2006

Dag van de Haagse Ontmoeting 26 september 2006

Dag van de Haagse Ontmoeting 26 september 2006

Wat maakt ons Hagenaar? Wat bindt ons? Waarom wonen we in Den Haag?

Deze vragen staan centraal op de Dag van de Haagse Ontmoeting op dinsdag 26 september. De dag is georganiseerd op initiatief van Rabin Baldewsingh, wethouder Burgerschap. Tijdens deze dag vinden in de hele stad vele activiteiten plaats waarin de Ontmoeting centraal staat.

Sinds het aantreden van het nieuwe college van B&W dit voorjaar kent Den Haag een wethouder voor Burgerschap (voorheen integratie). Door Burgerschap hoog op de agenda van de gemeente te zetten, wil het college Hagenaars stimuleren om weer meer grip te krijgen op hun leefomgeving. Burgerschap betekent dat mensen zich betrokken voelen bij en verantwoordelijkheid nemen voor hun sociale omgeving. Een burger voelt zich mede-eigenaar van zijn straat en zijn buurt.

Daarmee biedt Burgerschap grote kansen om achterstand, sociale uitsluiting en cultureel isolement aan te pakken, denkt wethouder Baldewsingh. "Den Haag heeft 473.000 inwoners. Allemaal individuen met een eigen gezicht, maar ook met iets gemeenschappelijks. Juist daar ben ik naar op zoek tijdens de Dag van de Haagse Ontmoeting. Wat maakt ons tot Hagenaar? Wat bindt ons? Onze stad is geen toevallige verzameling gebouwen en individuen. De stad heeft een hart, dat alle Hagenaars samen vorm en inhoud geven. Hoe sterker de onderlinge banden, hoe groter en vitaler dat hart."

Activiteiten
Op 26 september vinden er in de hele stad veel activiteiten plaats waarin de ontmoeting centraal staat. Er zijn fototentoonstellingen/-wedstrijden met daaraan discussies gekoppeld, een Burgerschapsquiz voor inwoners, eetbijeenkomsten en ontmoetingen van groepen ondernemers. Wim Willems (hoogleraar stadsgeschiedenis) en burgemeester Deetman vertellen over hun binding met Den Haag, er zijn toneelstukken rondetafel-discussies, een wijkquiz, vrouwen- en jongerenbijeenkomsten, speed debating en sport. In het Haags Historisch Museum praten mensen na een rondleiding over Den Haag vroeger en nu. Ook komen er in alle stadsdelen tentoonstellingen over hoe Hagenaars aankijken tegen hun stad. Het precieze programma wordt op korte termijn bekend gemaakt.Ook voor en na 26 september vinden er activiteiten plaats. Zo zal wethouder Baldewsingh zijn nota 'Burgerschap' presenteren. En nieuwe Hagenaars (inburgeraars) gaan diverse thuiswedstrijden van ADO Den Haag bezoeken.

In Spoorwijk:
Weefspel en Vertellers
19.30 - 21.30 uur
De OASEVan Meursstraat 1

Gezamenlijke maaltijdbijeenkomst in spelvorm
19.30 uur
De OASEVan Meursstraat 1

Iftar
18.15 uur
De OaseVan Meursstraat 1

Het hele jaar Oud & Nieuw
17.00 - 18.30 uur
Jongerencentrum Spoorwijk ‘De Keet’Schimmelweg 200

Oproep: doe mee
De gemeente roept Hagenaars op verschillende manieren op om actief mee te doen aan de Dag van de Haagse Ontmoeting. Allereerst via 105 meter stadionreclame in de groengele Haagse kleuren, gedurende drie thuiswedstrijden van ADO Den Haag. Daarnaast rijden er gedurende vier weken twee trams door de stad met aan de buitenkant aandacht voor de Haagse Ontmoeting. Verder worden er posters en flyers verspreid. En vanaf eind augustus is de website http://www.dehaagseontmoeting.nl/ in de lucht (ook bereikbaar via http://www.denhaag.nl/). Op 20 september verschijnt een speciale editie van de Stadskrant waarin het volledige programma is opgenomen.