woensdag, februari 22, 2006

Trommelend door de wijk.

De jongerenraad en aanhang ..........op weg vanuit De Keet

..naar De Wissel.


Spoorwijk 22.02.06

Met een hoop getrommel en bijbehorend volume vertrokken onze jongeren hedenavond vanuit ‘De Keet’ naar ‘De Wissel’.

De speciale bijeenkomst van vanavond was een vervolg op de discussie ‘Gesprek van de Straat’ op 20 december 2005 in ‘De Wissel’. Helaas miste ik toen het begin van de discussie daar ik aan het vergaderen was met de bewonersorganisatie. De discussie was reeds in volle gang en het ging er nogal eens heftig aan toe. De inzet betrof onder andere de overlast in Spoorwijk en met name rondom de Potgieterstraat.

Vanavond stond in het teken van het verzamelen van de wensen en ideeën van de jongeren in de wijk. Middels vragenlijsten kon men aangeven wat er leeft in de wijk en wat die jongeren dan wel zo graag zouden willen doen. Er werden vele formulieren ingevuld en nu kan er dan een lijst worden gemaakt van te organiseren activiteiten.

Kortom, het begin is er!!!!!

De ‘Jongerenraad Spoorwijk’, een initiatief van het Jongerenwerk van ‘MooiLaak’, ‘De Keet’ en jongerengroep ‘Eenheid Laak’, wil zich namelijk gaan inspannen om activiteiten van, voor en door de jongeren in de wijk van de grond te krijgen.

Dit zal in Spoorwijk dan de mogelijkheid bieden om iets aan de overlast van de hangjongeren te kunnen doen middels activiteiten. Tijdens de discussie op 20 december bleek namelijk dat er te weinig activiteiten zijn en dit dan leidt vervolgens tot verveling. En helaas verveling leidt uiteindelijk weer tot overlast.

Na afloop vertrok het bonte gezelschap weer naar ‘De Keet’. En de doppen konden weer uit de oren van de ouderen.

Nu we het toch over jongeren hebben. Wisten jullie dat er tegenwoordig ook overlast is van de zogenaamde ‘Hangouderen’ ???

Kijk maar eens hier: http://www.denhaag.org/news/comments.php?category=5&id=628

Echter dit alles terzijde en over tot de orde van de dag.

Een hangouder uit de Beetsstraat.